Μια άγνωστη εικόνα των Τριών Ιεραρχών

resolver

ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ, Άγνωστη εικόνα των Τριών ιεραρχών με υπογραφή του Εμμανουήλ Τζάνε