ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ ΤΟΥ ΑΙΤΩΛΟΥ

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ενδεικτική βιβλιογραφία περί του Πατροκοσμά

ΑΣΔΡΑΧΑ ΣΠΥΡΟΥ, «Η διπλή παράδοση», στον τόμο: Ιστορικά απεικάσματα, εκδ. Θεμέλιο, Αθήνα, 1995, 49-55.

ΓΚΙΟΛΑ ΜΑΡΚΟΥ, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και η εποχή του, Αθήνα 1972.

ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Ιστορία του Νέου Ελληνισμού. Τουρκοκρατία (1669-1812). Η οικονομική άνοδος και ο φωτισμός του Γένους, Θεσσαλονίκη 1973.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Σκέψεις για την προσωπικότητα και τη διδασκαλία του Κοσμά του Αιτωλού και για τη μελέτη των προβλημάτων τους», Ελληνικός Αστήρ, 37-38(1991)81-88.

ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, (Πρωτοπρεσβυτέρου), Θεολογικά ρεύματα στην Τουρκοκρατία, εκδ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2009.

ΜΑΤΖΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Θεολογία και ζωή στις Διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», Πρακτικά Θεολογικού Συνεδρίου: Εις τιμήν και μνήμην των Νεομαρτύρων, (Θεσσαλονίκη 17 – 19 Νοεμβρίου 1986), Θεσσαλονίκη 1988, 393-412.

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Β. ΙΩΑΝΝΗ, Κοσμά του Αιτωλού Διδαχές (και βιογραφία), εκδ. Τήνος 1979.

ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, (Πρωτοπρεσβυτέρου), Παράδοση και αλλοτρίωση. Τομές στην πνευματική πορεία του Νεότερου Ελληνισμού και τη Μεταβυζαντινή Περίοδο, εκδ. Δόμος, Αθήνα 1986.

ΟΥΤΣΙΟΥ Η. ΣΤΕΛΛΑ, Οι περιοδείες του αγίου Κοσμά του Αιτωλού, εκδ. Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2009.

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  – ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΗ, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και οι Βενετοί (1777 – 1779). Τα τελευταία χρόνια της δράσης του και το πρόβλημα των Διδαχών του, εκδ.  Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 1984.

ΠΑΣΧΟΥ Β. ΠΑΝΤΕΛΗ, Κοσμάς ο Αιτωλός, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα 1993.

ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ, «Αγιολογική ανάγνωση του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Σύναξις. Ευγένιος ο Αιτωλός και η εποχή του, (Καρπενήσι, 12-14 Οκτωβρίου 1984), Αθήναι 1986, 532-543.

ΣΑΚΚΟΥ Ν. ΣΤΕΡΓΙΟΥ, «Ο βιβλικός χαρακτήρας των προφητειών του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Σύναξις. Ευγένιος ο Αιτωλός και η εποχή του, (Καρπενήσι, 12-14 Οκτωβρίου 1984), Αθήναι 1986, 625-633.

ΤΣΙΓΚΟΥ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, «Η δογματική διδασκαλία του αγίου Κοσμά του Αιτωλού», στον τόμο: Στα βήματα του Αποστόλου Βαρνάβα. Χαριστήριος τόμος προς τι­μήν του Αρχιεπισκόπου Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κ. κ. Χρυ­σο­στόμου Β΄ για τα τριάντα χρόνια αρχιερατικής του διακονίας, Λευκω­σία 2008, 715-741.

ΦΕΡΟΥΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Μορφές του Γένους, εκδ. Αστήρ. Αθήνα 1999.

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Φ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ, «Τα λείψανα και το Μοναστήρι Κοσμά του Αιτωλού στο Κολικόντασι της Μουζακιάς», Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου: Σύναξις. Ευγένιος ο Αιτωλός και η εποχή του, (Καρπενήσι, 12-14 Οκτωβρίου 1984), Αθήναι 1986, 553-624.