23 Αυγούστου· Σύναξη της Παναγιάς της Προυσιώτισσας στην Ευρυτανία (Παναγία η «ἐν τῷ Πυρσῷ τῆς Εὐρυτανίας»)

Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ

Αξιόλογο μνημείο της παιδευτικής δράσης της Μονής Προυσού, ιδιαίτερα κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας, υπήρξε η πλουσιότατη βιβλιοθήκης της. Πρωτεργάτης ίδρυσής της ήταν ο λόγιος ηγούμενός της, ο Κύριλλος Καστανοφύλλης. Σ’ αυτόν οφείλεται η συγκρότηση μεγάλου μέρος των συλλογών της, χειρογράφων και εντύπων.

Αξιοσημείωτο είναι εδώ το γεγονός ότι ο Iωάννης Tέντες, μαθητής του κορυφαίου ιστοριοδίφη Σπυρίδωνα Λάμπρου, στα 1913, συνέταξε το πρώτο κατάλογο χειρογράφων που απόκεινται σ’ αυτή, ο οποίος και δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Νέος Ελληνομνήμων, 10, 3 (1913), σσ. 289-321.

Έκτοτε, στα 1980, σε αποστολή του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου του ΜΙΕΤ, εντοπίστηκαν άλλα 21 χειρόγραφα, που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα και μετά.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Γενικά για τη Μονή Προυσού, σημαντικό είναι το αφιέρωμα της εφ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ· περιοδικό: Επτά Ημέρες

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/08/14081999.pdf