Εδώ θα βρείτε σε αρχείο .pdf το εγχειρίδιο χρήσης του συγκεκριμένου λογισμικού:

http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/Edusoft_files/edusoft_files/Programs_files/Tutorials/RNA_EgxeiridioXrisis.pdf