Ιούλ 18
11

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Κατά τις σχολικές χρονιές 2016-2017 και 2017-2018 υλοποιήθηκαν οι παρακάτω επιμορφωτικές δράσεις:

Επιμορφωτικά σεμινάρια

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Η εφαρμογή των καινοτόμων προγραμμάτων και ο ρόλος τους στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και σχολείων». Άρτα, 19 Ιουνίου 2018.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Γνωστικοί παράγοντες και προϋποθέσεις της αναγνωστικής λειτουργίας. Δυσκολίες και προβληματισμοί». Άρτα 29 Νοεμβρίου 2017.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου για τη λειτουργία των νηπιαγωγείων». Άρτα, 6 Σεπτεμβρίου 2017.

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Η αξία των παραμυθιών και συμβολή τους στην παιδική ανάπτυξη». Άρτα 16 Ιουνίου 2016.

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Οργάνωση και σχεδιασμός του εκπαιδευτικού έργου για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων». Άρτα, 8 Σεπτεμβρίου 2016.

Βιωματικά σεμινάρια

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα « Τα μυστικά των παραμυθιών». Άρτα, 18 Μαΐου 2017

Βιωματικό σεμινάριο με θέμα «Η αξία των παραμυθιών και συμβολή τους στην παιδική ανάπτυξη». Άρτα 16 Ιουνίου 2016.

Επιμορφωτικές συναντήσεις.

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Ανάπτυξη και διαχείριση του ιστολογίου του νηπιαγωγείου». Άρτα 13 Οκτωβρίου 2016.

Επιμορφωτική συνάντηση με θέμα «Η σημασία της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας». Άρτα 10 Φεβρουαρίου 2016.

Βιωματικά εργαστήρια

Βιωματικό εργαστήρι ζωγραφικής με θέμα «Τεχνικές ζωγραφικής στο νηπιαγωγείο». Άρτα, από 28/02/2018-16/05/2018.

Βιωματικό εργαστήρι Πληροφορικής με θέμα «Δημιουργία διαδραστικών δραστηριοτήτων με τα λογισμικά: Power Point και Hot Potatoes».Άρτα από07/12/2017 – 01/03/2018.

Βιωματικό εργαστήρι Πληροφορικής με θέμα « Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείου». Άρτα από 28/11/2016-27/02/2017.

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα «Οι Πρώτες Βοήθειες στο Νηπιαγωγείο». Άρτα από 20/01/2017-17/02/2017.

Βιωματικό εργαστήρι Πληροφορικής με θέμα « Η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε τάξεις νηπιαγωγείου» Άρτα από 28/11/2016-27/02/2017.

Βιωματικό εργαστήρι με θέμα «Δομή και τεχνικές ανάπτυξης του θεατρικού παιχνιδιού» .Άρτα από 06/02/2016 – 06/06/2016.

Βιωματικές δράσεις φιλαναγνωσίας με θέμα «Βραδιές Ανάγνωσης Παραμυθιού». Άρτα από 26/02/2016-27/05/2016.Δεν επιτρέπονται σχόλια.