ailiadi's blog

"Ποίηση, ζωγραφική, ιστορία, πολιτισμός ως έννοιες αδιαπραγμάτευτες"

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 5ου ΓΕΛ Τρικάλων

P1110735

 

Ο θεσμός του Σ.Ε.Π., παράλληλα με την προσφορά βοήθειας στο μαθητή να γνωρίσει τον εαυτό του, στόχο του έχει να πληροφορήσει τους νέους για τις δυνατότητες σπουδών που τους παρέχονται από  την πολιτεία και που οδηγούν στη μελλοντική τους ένταξη στην αγορά εργασίας, στον κόσμο των επαγγελμάτων και γενικά στην ενεργό ζωή, ώστε να προχωρήσουν, σε συνεργασία με τους γονείς τους, σε ελεύθερη και υπεύθυνη εκλογή για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Ιδιαίτερα αναγκαία και πολύτιμη είναι η πληροφόρηση για τους νέους που δεν σκοπεύουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο, αλλά θέλουν να μπουν νωρίτερα στον κόσμο της εργασίας. Δυστυχώς, η πλειονότητα των μαθητών στερείται αυτής της δυνατότητας, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι νέοι, ιδιαίτερα αυτοί που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, να αγνοούν την ύπαρξη των περισσότερων επαγγελμάτων και να μην γνωρίζουν τις παρεχόμενες γνώσεις και δυνατότητες στους διάφορους κύκλους σπουδών και τις κατευθύνσεις  της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.Με την έγκαιρη πληροφόρηση των μαθητών για το τι μπορούν να κάνουν μετά την υποχρεωτική τους εκπαίδευση, εξασφαλίζεται διαφάνεια των δυνατοτήτων εξέλιξης.

Ο Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός επιδιώκει να καταστήσει τα νέα άτομα ικανά να σχεδιάζουν το εκπαιδευτικό, επαγγελματικό και κοινωνικό μέλλον τους, όσο είναι δυνατόν, πιο αυτόβουλα, σωστά και αποτελεσματικά, ανάλογα με τις δεξιότητες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους στη ζωή.

Σε μια μεταβατική εποχή για την εκπαίδευση, κατά την οποία κυοφορούνται και υλοποιούνται αλλαγές, ο έλεγχος της ακρίβειας των πληροφοριών, η διασταύρωση και η επιβεβαίωσή τους κρίνεται εκ των ων ουκ άνευ.

Σε έναν οδηγό επαγγελμάτων  οι σκοποί που πρέπει να επιτελούνται είναι οι ακόλουθοι:

α) υλοποίηση της προσπάθειας για αρμονική σύνδεση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προτεραιοτήτων, β) ισότιμη παρουσίαση επαγγελμάτων επιστημονικών και μη: καταπολέμηση κοινωνικών προκαταλήψεων & στερεοτύπων και  αναγνώριση της κοινωνικής αξίας της εργασίας, ανεξάρτητα από το είδος και το επίπεδο εκπαίδευσης.

Με όλους τους παραπάνω τρόπους μπαίνουν οι βάσεις για μια ορθολογική κατανομή του εργατικού δυναμικού που δεν θα στηρίζεται τόσο σε επιλεκτικές διαδικασίες, αλλά στην ελεύθερη εκλογή σπουδών και επαγγέλματος μετά από πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση. Το ζητούμενο παραμένει η κατάκτηση από όλους τους νέους του φυσικού τους δικαιώματος για παιδεία και εργασία.

Η ανάγκη να γίνουν γνωστά στο ευρύτερο κοινό τα διάφορα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι δημόσιες υπηρεσίες και οι διάφοροι ερευνητές που ασχολούνται με την αγορά εργασίας και τις προβλέψεις απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, ανταποκρίνεται στο αίτημα όλων όσων διψούν για πληροφόρηση και ενημέρωση γύρω από το θέμα της ανεργίας στον τόπο μας. Αυτοί είναι απαραίτητο να σχηματίσουν μια κατά το δυνατόν ολοκληρωμένη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην αγορά εργασίας και να εκτιμήσουν , έστω και κατά προσέγγιση, την μελλοντική κατάσταση απασχόλησης στη χώρα μας.

Γι’ αυτό δεν αρκεί η προσφορά βοήθειας στους μαθητές/τριες να γνωρίσουν τον εαυτό τους και να διαλέξουν μόνοι τους το επάγγελμα που τους ταιριάζει, αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε και η σωστή πληροφόρησή τους για την κατάσταση στην αγορά εργασίας, για τις ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρονται και για τις προοπτικές που τους επιφυλάσσονται.

Η αποφυγή της ανεργίας και εν γένει ενός φθίνοντος επαγγέλματος, τα μέτρα περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης για την εξασφάλιση ειδικευμένων εργατικών χεριών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου και κεφαλαιουχικού δυναμικού με την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της τεχνολογίας, η αντιμετώπιση της ζήτησης και της προσφοράς μέσω προγραμμάτων κατά κλάδο και οικονομική δραστηριότητα, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για σωστή επαγγελματική επιλογή και εξέλιξη.

 Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση