ailiadi's blog

"Ποίηση, ζωγραφική, ιστορία, πολιτισμός ως έννοιες αδιαπραγμάτευτες"

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτισμού, Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας «Από τη σχολική βιβλιοθήκη, στους δρόμους της αρχαιολογίας και της τοπικής ιστορίας : Η περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων του Ζάρκου Τρικάλων»

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Πολιτισμού, Τοπικής Ιστορίας και Αρχαιολογίας

 «Από τη σχολική βιβλιοθήκη, στους δρόμους της αρχαιολογίας και της τοπικής ιστορίας : Η περίπτωση των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων του Ζάρκου Τρικάλων»

Η λειτουργία της βιβλιοθήκης του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων, σύμφωνα με τον Υπεύθυνο καθηγητή της βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου κ. Αθανάσιο Τσουκνίδα, φιλόλογο, εδράζεται στην πεποίθηση ότι  μια βιβλιοθήκη δεν είναι απλά ένας χώρος με ταξινομημένα βιβλία. Μια βιβλιοθήκη είναι -πρέπει να είναι- ένας πυρήνας δημιουργικότητας και πολιτισμού. Γνωρίζουμε άλλωστε πως πολιτισμός και γραπτός λόγος συνήθως συμπορεύονται. Θα μπορούσαμε επομένως να ισχυριστούμε πως προέκταση του γραπτού λόγου, που στοργικά φυλάει την αλήθεια για το παρελθόν, είναι οι βιβλιοθήκες. Είναι «η μνήμη της ανθρωπότητας».

Η βιβλιοθήκη του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων στεγάζεται στον ισόγειο χώρο του σχολείου, σε μία άνετη και φωτεινή αίθουσα των 80 τ.μ., η οποία, εξοπλισμένη με όλα τα απαραίτητα, λειτουργεί και ως αναγνωστήριο. Η Διδακτική της Συλλογή αποτελείται  από «μικροτεχνουργήματα», σε πηλό και χρώμα, μαθητών και καθηγητών του σχολείου (αντίγραφα κυρίως αρχαίων αντικειμένων ή έργων Τέχνης), και λειτουργεί ως μία «γέφυρα επικοινωνίας» με το πολιτισμικό μας παρελθόν.

Με αφορμή, λοιπόν,  την μουσειακή προθήκη αρχαιοτήτων της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης που περιλαμβάνει αντίγραφα και ομοιώματα αρχαιολογικών ευρημάτων, τα οποία δημιούργησαν μαθητές και μαθήτριες του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων δουλεύοντας με δεξιοτεχνία τον πηλό, προσεγγίσαμε τους δρόμους της αρχαιολογίας και περπατήσαμε στα μονοπάτια της τοπικής Ιστορίας με πυξίδα την έρευνα –ειδικότερα την βιβλιογραφική έρευνα και αποδελτίωση πληροφοριών, την ανάγνωση τοπίου με επιτόπια έρευνα, με κατόπτευση και φωτογράφηση, την ψηφιοποίηση  πολιτισμικών τεκμηρίων, την διερεύνηση ηλεκτρονικών πηγών στο διαδίκτυο,- με τελικό μας σκοπό τη συλλογή επιστημονικών στοιχείων  και την ολοκληρωμένη πραγμάτευση και σύνθεση του θέματός μας.

Εμπνεόμενοι από εικόνες και σχετικά κείμενα και διαπνεόμενοι από δημιουργική ορμή και ερευνητική διάθεση,  οι μαθητές και οι μαθήτριές μας διατύπωσαν τις σκέψεις, τις απόψεις, τις αντιλήψεις τους για τις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας, εκτιμώντας τη σημασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και εκφράζοντας παράλληλα τα συναισθήματά τους για το αγαθό της ιστορικής μελέτης και της ιστορικής αυτοσυνειδησίας…

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ της γραφής-παραγωγής κειμένων στο πλαίσιο ΤΟΥ εν λόγω εκπαιδευτικού ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

Η συγγραφή είναι μια σύνθετη ανθρώπινη συμπεριφορά, στην οποία εμπλέκονται ποικίλοι ατομικοί και κοινωνικοί παράγοντες: γνώσεις και δεξιότητες γλωσσικές, γνωστικές και μεταγνωστικές, εννοιολογικές, συνεπικουρούν με το στενότερο ή ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο, τις προσδοκίες, τις αξίες και τις αλληλεπιδράσεις του, με αποτέλεσμα η συγγραφή να καταλήγει σε μία από τις απαιτητικότερες νοητικές και επικοινωνιακές διαδικασίες στις οποίες επιδίδεται ο άνθρωπος.

Η πολυπλοκότητα της συγγραφής ως νοητικής-κοινωνικής δραστηριότητας καθιστά κατ’ επέκταση δυσχερή και τη διδασκαλία της. Για τους εκπαιδευτικούς της πράξης αποτελεί πρόκληση να μεταδώσουν και να καλλιεργήσουν στους μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες και να τους δημιουργήσουν κίνητρα εμπλοκής στο «συγγραφικό έργο». Για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αναγκαίο να διαθέτουν εργαλεία και στρατηγικές που θα τους καταστήσουν ικανούς να εισάγουν στην τάξη τους αποτελεσματικές εκπαιδευτικές πρακτικές.

Επομένως, βασικός ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ως προς τη συγγραφή κειμένων εκ μέρους των μαθητών/τριών είναι το πώς θα μπορέσει ο εκπαιδευτικός να διδάξει αποτελεσματικά τους μαθητές την παραγωγή γραπτού λόγου ως πολύπλοκη νοητική και κοινωνικο-πολιτισμική δραστηριότητα.

Ενώ, ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, ως προς την ίδια βασική παράμετρο, αποτελούν οι παρακάτω:

  • Η γνωριμία και εξοικείωση των εκπαιδευτικών με εργαλεία και στρατηγικές διδασκαλίας της συγγραφής αφηγηματικών, περιγραφικών και επιχειρηματολογικών κειμένων και η διδακτική τους αξιοποίηση
  • Η ενίσχυση των συγγραφικών ικανοτήτων των μαθητών και των μεταγνωστικών τους δεξιοτήτων και η δημιουργία κινήτρων εμπλοκής στη συγγραφική διαδικασία
  • Η ικανότητα των εκπαιδευτικών να διαφοροποιούν τη διδασκαλία τους κατά τις ανάγκες των μαθητών
  • Η δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής και μάθησης όπου οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί θα συν-διαμορφώνουν εργαλεία και στρατηγικές διδασκαλίας και θα ανταλλάσσουν καλές πρακτικές και θα διαμοιράζονται τις διδακτικές τους εμπειρίες.

Το πεδίο της έρευνάς μας: οι «αρχαιολογικοί τόποι»-τοποθεσίες και τα μνημεία της περιοχής του Ζάρκου Τρικάλων (αρχαία Φαϋττός, κατάλοιπα αρχαίων ναών, βωμών, αρχιτεκτονικών μελών, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, νεκροταφεία, ημιανεσκαμμένες μαγούλες με πάμπολλα κεραμικά όστρακα και σπαράγματα κτερισμάτων και οικιακών σκευών, βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί ναοί με σημαντικότερο το συγκρότημα της  Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, οθωμανικά φυλάκια-πύργοι, ερειπωμένα υπολείμματα από κονάκια Σαρακατσάνων κτηνοτρόφων, γραφικά και ταπεινά εξωκκλήσια της ελληνικής υπαίθρου), που οι πρόσφατες αρχαιολογικές ανασκαφές και τα έργα συντήρησης που διενεργήθηκαν, ανέδειξαν στην τοπική και στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία. Εξαιρετικά σημαντικά σημάδια του τόπου μας, σημεία αναφοράς ιδιαίτερα της αρχαίας, παλαιοχριστιανικής βυζαντινής, υστεροβυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, αποτελούν παράλληλα αιτίες και αφορμές για να επανεκτιμήσουμε και να αναδείξουμε ως εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες  και ως Μουσικό Σχολείο Τρικάλων εν γένει την αυταπόδεικτη αξία του «κοντινού» μας και γι’ αυτό υποτιμημένου  πλούσιου ιστορικού και αρχαιολογικού μας παρελθόντος, αυτού που ζει και αναπνέει ακόμη δίπλα μας…

Με κριτική αφόρμηση, λοιπόν, σπαράγματα πήλινων αγγείων, αγνύθες, πήλινα σκεύη καθώς και παντοειδή  πήλινα αρχαιολογικά ευρήματα σε μορφή οστράκων  από την ευρύτερη περιοχή του Ζάρκου Τρικάλων  απλώσαμε τη δημιουργική σκέψη και τη φαντασία μας στον καμβά της στέρεης γνώσης για να εκφράσουμε,  ως κατακλείδα, την  ειλικρινή  μας   ευαρέσκεια για  το  πρωτότυπο  και  ενδιαφέρον φωτογραφικό και ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό  υλικό  που  συνέλεξε και μελέτησε η πολιτιστική μας ομάδα. Αποτελεί,  πραγματικά, σε μορφή παρουσίασης μια  ελκυστική  περιήγηση  στον  τόπο  και  το  χρόνο  των  μεγάλων  πολιτειακών  και  πολιτισμικών  συσσωματώσεων  του  Μεσογειακού  κόσμου: της Αρχαίας Ελλάδας, της  Ρώμης  και  του  Βυζαντίου. Παράλληλα, η  στέρεα  δόμηση  και  η  ορθολογική  κατάταξη  του  υλικού  μας, αξιοποιώντας  δημιουργικά  μια  ποικιλία  πηγών,  άμεσων  και  έμμεσων, προσφέρει  παντοειδή  κίνητρα  και  εναύσματα  για  εναλλακτικές  ιστορικές  αφηγήσεις  νου  και  καρδιάς καθώς και αρχαιολογικούς περιπάτους ή ιστορικές περιηγήσεις: μέσα  από  ένα  παλίμψηστο   εικόνων, φωτογραφιών, αναπαραστάσεων, σχημάτων, γραπτών πηγών, κειμένων και αρχαιολογικού υλικού  αναδύεται  η  πολύτιμη  εμπειρία  των  παλιών  ανθρώπων, η  καθημερινή  ζωή  και  η  μετουσιωμένη,  σε  εσωτερικό  πλούτο,  γνώση.

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές-Συντονιστές του Καινοτόμου αυτού Πολιτιστικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ιστορίας και Πολιτισμού: Ηλιάδη Αμαλία ΠΕ02,  Αγναντή  Μαρία ΠΕ02 και Τσουκνίδας Αθανάσιος ΠΕ02 ευχόμαστε, σε  αρμονική  και  στενή  συνεργασία  με  τους  μαθητές  και  τις  μαθήτριές  μας, να  συνεχίσουμε  να  παράγουμε  εύχρηστο  και  ουσιαστικής  σημασίας  εκπαιδευτικό  υλικό  που  τόσο  το  έχει  ανάγκη  η  εκπαιδευτική  κοινότητα  για  την  προαγωγή  της  ιστορικής  μας  συνείδησης,  της  εις  βάθος  αυτοσυνειδησίας  μας  και  το  βάθεμα  της  εσωτερικής  μας  σοφίας. Όπως  οι   μαθητές/τριές  μας,  έτσι  κι  όλοι  μας  απολαμβάνουμε,  από  άποψη  περιεχομένου  και  μορφής,  ουσίας  και  αισθητικής,  το  ισορροπημένο  ερευνητικό  αποτέλεσμα  του  παιδαγωγικού  μας  μόχθου.

Καλοτάξιδη  στον  κόσμο  της  γνώσης  και  της  παιδείας  η συνθετική μας παρουσίαση. (Ακολουθεί η ηλεκτρονική τοποθεσία της παρουσίασης: βλ.  www.trikalaola.gr › Διάφορα › Απόψεις ,  dakekavalas.blogspot.com/2015/12/blog-post_263.html , dictyo.gr/…/29753-keimena-mathiton-trion-tou-mousikoy-sxoleiou-trika… , www.ipaideia.gr/keimenamathitontriontoumousikousxoleioutrikalo…,  http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/ , http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/?p=1584 , http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/?cat=20  Οι μαθητές/τριες του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων δημιουργούν κείμενα…Εκπαιδευτικά προγράμματα.- Βλ. επίσης τους παρακάτω  σχετικούς συνδέσμους στο calameo: http://en.calameo.com/books/004625396b798e7c3131b

http://en.calameo.com/books/004625396197c3f863847

http://en.calameo.com/books/004625396ac3c18fc2a95,

όπου εμπεριέχονται ενδεικτικά αποσπάσματα από κείμενα των μαθητών/τριών μας τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της παραγωγής λόγου, ως βασικού πεδίου του καινοτόμου πολιτιστικού μας προγράμματος).

Εξωτερικός συνεργάτης-οδηγός-ξεναγός στις επί τόπου περιηγήσεις μας: ο κ. Βάϊος Ράγγος, καθηγητής Φυσικής Αγωγής, τον οποίο υπερευχαριστούμε για την πολύτιμη συνεισφορά του στην εργασία μας. Οι έγχρωμες φωτογραφίες προέρχονται από τα προσωπικά αρχεία των: κ. Αμαλίας Κ. Ηλιάδη φιλολόγου-ιστορικού, κ. Μαρίας Αγναντή, φιλολόγου και κ. Βάϊου Ράγγου, καθηγητή Φυσικής Αγωγής).

Αμαλία  Κ. Ηλιάδη,  φιλόλογος-ιστορικός, (Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Βυζαντινής Ιστορίας απ΄ το Α.Π.Θ.)

Δακτυλογράφηση: Βάσω Κ. Ηλιάδη

 

Μουσικό Σχολείο Τρικάλων- ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

«Ψηφιακές-εικονικές αναπαραστάσεις  Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης-Βυζαντινού Πολιτισμού»

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ: «Ψηφιακές-εικονικές αναπαραστάσεις  Βυζαντινής Κωνσταντινούπολης-Βυζαντινού Πολιτισμού», το οποίο ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ των  Πολιτιστικών Θεμάτων, παραπέμπει  ευθέως στο μάθημα της Ιστορίας στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο και, δη, της τοπικής της διάστασης. Παράλληλα, διαγράφοντας την ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και τα  ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ  του εκπαιδευτικού μας προγράμματος, δηλαδή το ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΑΜΕ  γνωστικά, επιστημονικά, παιδαγωγικά και βιωματικά, καταθέτουμε τις ακόλουθες σκέψεις:

Με αφορμή  τη σχέση των νέων τεχνολογιών με τις επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, τις μουσειακές αναπαραστάσεις αρχαιοτήτων των Σύγχρονων Μουσείων και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στο Διαδίκτυο, προσεγγίσαμε τους δρόμους της αρχαιολογίας και περπατήσαμε στα μονοπάτια της Βυζαντινής  Ιστορίας με πυξίδα την έρευνα –ειδικότερα την βιβλιογραφική έρευνα και αποδελτίωση πληροφοριών, την ψηφιοποίηση  πολιτισμικών τεκμηρίων και πολιτιστικών πόρων, την διερεύνηση ηλεκτρονικών πηγών στο διαδίκτυο,- με τελικό μας σκοπό τη συλλογή επιστημονικών στοιχείων  και την ολοκληρωμένη πραγμάτευση και σύνθεση του θέματός μας.

 ΒΑΛΑΜΕ  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ που  συνοπτικά  αναφέροντας τους πιο σημαντικούς καταλήγουμε στο ότι εμπνεόμενοι από εικόνες και σχετικά κείμενα και διαπνεόμενοι από δημιουργική ορμή και ερευνητική διάθεση,  οι μαθητές και οι μαθήτριές μας διατύπωσαν τις σκέψεις, τις απόψεις, τις αντιλήψεις τους για τις επιστήμες της Αρχαιολογίας και της Ιστορίας, την αξία του ανθρώπινου πολιτισμού, εκτιμώντας τη σημασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και εκφράζοντας παράλληλα τα συναισθήματά τους για το αγαθό της ιστορικής μελέτης και της ιστορικής αυτοσυνειδησίας…

Ως προς τη ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  και τις ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ κατά τη διάρκεια του προγράμματος (Σχολικό έτος 2015-16), με κριτική αφόρμηση ψηφιοποιημένο ιστορικό υλικό  που υπάρχει δημοσιευμένο στο Διαδίκτυο, απλώσαμε τη δημιουργική σκέψη και τη φαντασία μας στον καμβά της στέρεης γνώσης για να εκφράσουμε,  ως κατακλείδα, την  ειλικρινή  μας   ευαρέσκεια για  το  πρωτότυπο  και  ενδιαφέρον φωτογραφικό και ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό  υλικό  που  συνέλεξε και μελέτησε η πολιτιστική μας ομάδα. Αποτελεί,  πραγματικά, σε μορφή παρουσίασης μια  ελκυστική  περιήγηση  στον  τόπο  και  το  χρόνο  του  μεγάλου  πολιτειακού  και  πολιτισμικού  θησαυρού  του  Μεσογειακού  κόσμου: του  Βυζαντίου. Παράλληλα, η  στέρεα  δόμηση  και  η  ορθολογική  κατάταξη  του  υλικού  μας, αξιοποιώντας  δημιουργικά  μια  ποικιλία  πηγών,  άμεσων  και  έμμεσων, προσφέρει  παντοειδή  κίνητρα  και  εναύσματα  για  εναλλακτικές  ιστορικές  αφηγήσεις  νου  και  καρδιάς καθώς και αρχαιολογικούς περιπάτους ή ιστορικές περιηγήσεις: μέσα  από  ένα  παλίμψηστο   εικόνων, φωτογραφιών, αναπαραστάσεων, σχημάτων, γραπτών πηγών, κειμένων και αρχαιολογικού υλικού  αναδύεται  η  πολύτιμη  εμπειρία  των  παλιών  ανθρώπων, η  καθημερινή  ζωή  και  η  μετουσιωμένη,  σε  εσωτερικό  πλούτο,  γνώση. (Ψηφιακά-Εικονικά Μουσεία). Βλ. Την ηλεκτρονική τοποθεσία της παρουσίασης:  www.trikalaola.gr › Διάφορα › Απόψεις ,  dakekavalas.blogspot.com/2015/12/blog-post_263.html , dictyo.gr/…/29753-keimena-mathiton-trion-tou-mousikoy-sxoleiou-trika… , www.ipaideia.gr/keimenamathitontriontoumousikousxoleioutrikalo…,  http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/ , http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/?p=1584 , http://gym-mous-trikal.tri.sch.gr/?cat=20  Οι μαθητές/τριες του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων δημιουργούν κείμενα…Εκπαιδευτικά προγράμματα).- Βλ. επίσης τους παρακάτω  σχετικούς συνδέσμους στο calameo:

http://en.calameo.com/books/004625396b798e7c3131b

http://en.calameo.com/books/004625396197c3f863847

http://en.calameo.com/books/004625396ac3c18fc2a95

όπου εμπεριέχονται ενδεικτικά αποσπάσματα από κείμενα των μαθητών/τριών μας τα οποία δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της παραγωγής λόγου, ως βασικού πεδίου του καινοτόμου πολιτιστικού μας προγράμματος.

Τα ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ανιχνεύονται στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού και ωρολογίου σχολικού προγράμματος: ΙΣΤΟΡΙΑ-ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΦΡΑΣΗ-ΕΚΘΕΣΗ & ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΠΕ.

 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ,  Η ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  2015-16  εκτάθηκε σε 20- 25 ΔΙΩΡΑ και για το ζήτημα αυτό παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα-καταγραφή φάσεων εργασίας:

Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος ( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ):

Διερεύνηση θέματος: βιβλιογραφική έρευνα και αποδελτίωση πληροφοριών,   φωτογράφηση, ψηφιοποίηση  πολιτισμικών τεκμηρίων, διερεύνηση ηλεκτρονικών πηγών στο διαδίκτυο,- με τελικό μας σκοπό τη συλλογή επιστημονικών στοιχείων  και την ολοκληρωμένη πραγμάτευση και σύνθεση του θέματός μας.

Επεξεργασία: Εμπνεόμενοι από εικόνες και σχετικά κείμενα και διαπνεόμενοι από δημιουργική ορμή και ερευνητική διάθεση,  οι μαθητές και οι μαθήτριές μας διατυπώνουν τις σκέψεις, τις απόψεις, τις αντιλήψεις τους για τις επιστήμες της Αρχαιολογίας, της Ιστορίας και τα πολιτισμικά εκθέματα των ψηφιακών μουσείων, εκτιμώντας τη σημασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και εκφράζοντας παράλληλα τα συναισθήματά τους για το αγαθό της ιστορικής αυτοσυνειδησίας.

Επεξεργασία-Παραγωγή πρωτότυπου έργου εκ μέρους των μαθητών: Δημιουργία κειμένων: οι μαθητές/τριες καταγράφουν ως πρωταγωνιστές, σε κείμενα, την εμπειρία τους από την επαφή-διάδραση με το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος.
Επεξεργασία : Με αφορμή  τη σχέση των νέων τεχνολογιών με τις επιστήμες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας, τις μουσειακές αναπαραστάσεις αρχαιοτήτων των Σύγχρονων Μουσείων και το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει στο Διαδίκτυο, προσεγγίσαμε τους δρόμους της αρχαιολογίας και περπατήσαμε στα μονοπάτια της Βυζαντινής  Ιστορίας με πυξίδα και  με τελικό μας σκοπό τη συλλογή επιστημονικών στοιχείων  και την ολοκληρωμένη πραγμάτευση και σύνθεση του θέματός μας.
Παρουσίαση: το πολιτιστικό εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα  παρουσιάζεται σε μορφή power point στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και  η σχετική μας παρουσίαση  αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου καθώς και σε άλλες εκπαιδευτικές και ειδησεογραφικές ιστοσελίδες και ιστολόγια, εθνικής και τοπικής εμβέλειας.

Οι υπεύθυνες καθηγήτριες- συντονίστριες του εκπαιδευτικού προγράμματος:

ΑΓΝΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ &  ΗΛΙΑΔΗ ΑΜΑΛΙΑ Φιλόλογοι,  ΣΥΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Γαλλικών


 

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση