ailiadi's blog

"Ποίηση, ζωγραφική, ιστορία, πολιτισμός ως έννοιες αδιαπραγμάτευτες"

Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων «Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: Ελληνικά Ψηφιακά Μουσεία -Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους Ψηφιακό Μουσείο (Digital Museum)»

61

Αμαλία Κ. Ηλιάδη, φιλόλογος-ιστορικός, Δ/ντρια 3ου Γυμνασίου Τρικάλων

 

«Εκφάνσεις Μουσειοπαιδαγωγικής στο Γυμνάσιο: Ελληνικά Ψηφιακά Μουσεία

 

-Οι μαθητές δημιουργούν το δικό τους Ψηφιακό Μουσείο (Digital Museum)»

 

(Εκπαιδευτικό πολιτιστικό πρόγραμμα  που πραγματοποιείται  στο 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων και περιστρέφεται γύρω  από τα μουσεία, την εκπαίδευση και  την σύγχρονη κοινωνία και σκοπός  τους  είναι η εξοικείωση με μεθόδους  και τεχνικές που αφορούν το σχεδιασμό και την υλοποίηση μουσειακών  εκπαιδευτικών προγραμμάτων).

 

 

Σχ. Έτος: 2014-2015

 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : 3ο Γυμνάσιο Τρικάλων

 

 

 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 

 

 

  1. ΣΚΟΠΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

 

 

 

 Γενικός σκοπός του θέματος είναι η δημιουργία από τους μαθητές ενός ψηφιακού μουσείου πάνω σε  θέμα που αναφέρεται σε συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Οι ξεχωριστές ομάδες εργασίας έχουν διαφορετικά θέματα, και αν είναι δυνατό, από διαφορετική ιστορική περίοδο (αρχαιότητα, βυζάντιο, νεότερο ελληνικό κράτος). Συγκεκριμένα δίνεται έμφαση στην εύρεση «υλικού – εκθεμάτων» του εικονικού αυτού μουσείου, από πηγές κυρίως του διαδικτύου, αλλά και με ψηφιοποίηση δεδομένων από τους ίδιους τους μαθητές, με χρήση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, ψηφιακής βιντεοκάμερας, ηχογράφησης με μικρόφωνο και χρήση σαρωτή (scanner). Οι μαθητές μαθαίνουν πως να βρίσκουν τις κατάλληλες πληροφορίες για τη δημιουργία του δικού τους ψηφιακού μουσείου. Γίνεται αναζήτηση ψηφιακών συλλογών μουσείων, βιβλιοθηκών, αρχείων και άλλων πολιτιστικών φορέων. Το ψηφιακό πολιτιστικό απόθεμα μπορεί να είναι τόσο συλλογές που προέρχονται από ψηφιοποίηση υλικού όπως φωτογραφίες, χάρτες, αρχειακά έγγραφα, έργα τέχνης, αρχαιολογικά μνημεία, όσο και συλλογές πρωτογενούς ψηφιακού περιεχομένου, όπως ψηφιακές ηχογραφήσεις, ψηφιακό βίντεο, επιστημονικά δεδομένα, ψηφιακές φωτογραφίες κλπ.

 

 

 

 

 

Β. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (κριτήρια επιλογής θέματος, συσχέτιση με διδασκόμενα μαθήματα, αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη κ.λπ., ενδεικτικά)

 

Το παραπάνω θέμα επιλέχθηκε λόγω του ότι συνδυάζει το επιστημονικό πεδίο Πολιτισμού και Δραστηριοτήτων Τέχνης με τις νέες Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (διαδικτυακοί τόποι με περιεχόμενο τέχνης και πολιτισμού σε ψηφιακή μορφή). Επίσης οι μαθητές μέσω αυτού μαθαίνουν πώς να οργανώνουν τα ψηφιακά «ευρήματα» και να τα παρουσιάζουν ως «εκθέματα» στο ψηφιακό τους μουσείο. Ακολουθούν δηλαδή το μοντέλο δεδομένων που  περιλαμβάνει πληροφορίες: όπως ο τίτλος και μια σύντομη περιγραφή μιας ψηφιακής συλλογής, το θέμα, η χρονική περίοδος και η γεωγραφική περιοχή που καλύπτουν τα τεκμήρια της συλλογής, τυχόν διάσημα πρόσωπα ή γεγονότα που σχετίζονται, κλπ.

Η εργασία αυτή συσχετίζεται όπως είναι φυσικό με το μάθημα των Καλλιτεχνικών (ως Ιστορία τέχνης) και της Πληροφορικής. Επίσης  δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να εργαστούν ομαδικά, και να χρησιμοποιήσουν κλασικές εφαρμογές όπως τα: photoshop, powerpoint, word και κάποιο web browser.

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΗΓΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΘΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (π.χ. πηγές και μέθοδοι αναζήτησης και επεξεργασίας δεδομένων).

 

 

 

Πηγές αναζήτησης των δεδομένων για την ολοκλήρωση της δράσης  είναι κυρίως το διαδίκτυο και δευτερευόντως έντυπες πηγές πληροφόρησης (εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία). Στο διαδίκτυο υπάρχει πληθώρα τέτοιων θεμάτων-άρθρων τα οποία μπορεί να είναι αναρτημένα εδώ και χρόνια στον παγκόσμιο ιστό και τα οποία μας «περιμένουν» για να τα μελετήσουμε-προσαρμόσουμε στην εργασία μας. Για τους μαθητές είναι πολύ πιο εύκολο να βρούνε πληροφορίες και δεδομένα (αρχεία πολυμέσων), για την εκπόνηση της εργασίας τους, χρησιμοποιώντας μια μηχανή αναζήτησης. Αφού πραγματοποιείται  η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων, στη συνέχεια γίνεται μελέτη αυτών και αφού απορριφθεί ό,τι δεν χρειάζεται, οι μαθητές σε ομάδες δημιουργούν μια παρουσίαση σε powerpoint. Η παρουσίαση με τα ονόματα των μαθητών αναρτάται  στον δικτυακό τόπο του σχολείου (web site). Ακόμη οι μαθητές καλούνται να κάνουν συνεργατικά την οργάνωση των αρχείων πολυμέσων (multimedia) που συνέλεξαν από το διαδίκτυο. Η αναπαραγωγή των πολυμεσικών αυτών στοιχείων (αρχεία εικόνας, βίντεο, animation κ.τ.λ.) γίνεται από αντίστοιχο πρόγραμμα αναπαραγωγής. Τέλος μπορεί η κάθε ομάδα να κάνει ένα κολάζ όπου θα περιλαμβάνονται μερικά από τα σπουδαιότερα εκθέματα του ψηφιακού μουσείου. Όλα τα παραπάνω συντονίζονται από τον υπεύθυνο καθηγητή του project, ο οποίος ελέγχει και χρονοπρογραμματίζει την εξέλιξη της βιωματικής δράσης-προγράμματος καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

 

 

Δ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

Ως αποτέλεσμα της βιωματικής δράσης  είναι να μπορούν οι μαθητές να συγκροτούν ομάδες που προάγουν τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τη φιλία μεταξύ τους. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, είναι ότι η χαρά της δημιουργίας αυτού του μουσείου, θα συνεισφέρει και στην τόνωση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, στο τι μπορούν να καταφέρουν αν δουλέψουν ομαδικά και με προσήλωση στον στόχο που οι ίδιοι έχουν θέσει. Οι μαθητές, σε ομάδες πάντα,  παρουσιάζουν στις υπόλοιπες ομάδες του project, το δικό τους ψηφιακό μουσείο. Γίνεται συζήτηση στην αίθουσα για το «τι έχει» το ψηφιακό μουσείο ή αν του λείπουν σημαντικά εκθέματα. Η συζήτηση αυτή επεκτείνεται ανάλογα με το επιμέρους θέμα και την ιστορική περίοδο στην οποία αναφέρεται το ψηφιακό μουσείο. Κάποια από τις παρουσιάσεις (powerpoint), αλλά και αρχεία εικόνας,  δημοσιεύονται και στον τοπικό τύπο, αλλά είναι σίγουρο ότι  αναρτώνται και στον δικτυακό τόπο του γυμνασίου (web site) για ενημέρωση των υπολοίπων μαθητών, αλλά και των γονέων τους. Όσον αφορά τώρα την παρουσίαση μέσα στο σχολικό περιβάλλον, αυτό γίνεται σε αίθουσα που διαθέτει projector και Η/Υ (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εργαστήριο πληροφορικής, εργαστήριο φυσικών επιστημών). Οι παρουσιάσεις αυτές πραγματοποιούνται προς το τέλος της σχολικής χρονιάς στους μαθητές που μετέχουν στο project, αλλά αν τεθεί θέμα ευρύτερης προβολής των αποτελεσμάτων  μπορούν να γίνουν σε όλους τους μαθητές της Β’ τάξης ή και σε όλο το γυμνάσιο αν αυτό είναι τεχνικά και πρακτικά εφικτό.

 

 

 

Ε. ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ– ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ.

 

 

 

Ως εξοπλισμός  χρησιμοποιείται το εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Επίσης οι μαθητές  μπορούν να χρησιμοποιούν και τους δικούς τους Η/Υ (σταθεροί ή φορητοί). Το απαιτούμενο εγκατεστημένο λογισμικό  είναι ένας επεξεργαστής κειμένου (MS Word ή Open Office Writer), εργαλείο WEB 2.0 (google docs), λογισμικό παρουσίασης (MS Powerpoint ή  Open Office Impress), λογισμικό πλοήγησης στον παγκόσμιο ιστό (Internet Explorer ή Mozilla Firefox ή Google Chrome κ.τ.λ.). Επίσηςμπορούν να χρησιμοποιηθούν από όσους μαθητές έχουν ήδη λογαριασμό σε κάποιο κοινωνικό δίκτυο (Facebook, Twitter), οι δυνατότητες αυτών των δικτύων για ανταλλαγή πληροφοριών-δεδομένων μεταξύ των μελών της ομάδας για την επίτευξη της εργασίας και τη μεταξύ τους ενδοεπικοινωνία. Ακόμη καλό  είναι να χρησιμοποιηθεί και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για όσους από τους μαθητές διαθέτουν κάποιον λογαριασμό web mail. Τέλος για την παρουσίαση των εργασιών γίνεται χρήση του βιντεοπροβολέα (projector) που διαθέτει το σχολείο στα εργαστήρια πληροφορικής, φυσικών επιστημών και στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων. Όλα τα παραπάνω θεωρούνται ως πόροι-υλικά-εξοπλισμός για την περαίωση της βιωματικής δράσης – συνθετικής εργασίας. Τέλος, οι επισκέψεις σε υπάρχοντα ψηφιακά μουσεία στην περιοχή μας, ή η πρόσκληση ειδικών για ομιλίες στο σχολείο για το θέμα των ψηφιακών μουσείων,  είναι πάντα στα υπόψη, και προσπαθούμε συνήθως  να οργανώνουμε  τέτοιου βιωματικού τύπου εκδηλώσεις ως σχολείο.

 

 

 

Στ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ.

 

 

 

Προτείνω  να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό το διαδίκτυο (κυρίως καλλιτεχνικά-πολιτιστικά portals, ηλεκτρονικές διαδικτυακές εγκυκλοπαίδειες π.χ. wikipedia), όπου υπάρχει πληθώρα δημοσιευμένων άρθρων και αρχείων πολυμέσων. Οι μαθητές μπορούν με χρήση μηχανών αναζήτησης (π.χ. google, yahoo) να βρούνε εύκολα το «υλικό τους» και να το προσαρμόσουν στο δικό τους ψηφιακό μουσείο.

 

 

 

 

 Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου.

Αφήστε μια απάντηση