Καλές πρακτικές 2012-2013

 Προγράμματα Αγωγής Υγείας 2012-2013 


  • Καλή πρακτική του 39ου Γυμνάσιου Αθηνών σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

με τίτλο : «Ηλεκτρονικός Εκφοβισμός»

Δείτε την παρουσίαση >>> EKFOBISMOS_39 GYMN

και  εδώ  >>>  EKFOFISMOS_39 GYMN


  • Καλές πρακτικές  4ου Γυμνασίου Δάφνης σε προγράμματα Αγωγής Υγείας

με τίτλο «Η υγεία μας . . . σε κρίση»

Δείτε την παρουσίαση >>> PRESENTATION_HEALTH_2013_1

και «Το ραδιόφωνο ως μέσο δημιουργίας ενεργών πολιτών»

Δείτε την παρουσίαση >>> PRESENTATION_RADIO_2013_1


  • Καλή πρακτική του 16ου Γυμνάσιου Αθηνών σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

με τίτλο : « ….. και η μέλισσα στηρίζει την υγεία μας»

Δείτε την παρουσίαση >>> Bee_Health

Σχολ.χρονιά 2012 -2013