Απολογισμός εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021

Προκειμένου να αποτυπωθεί ο απολογισμός των εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021 παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, ανά πρόγραμμα, αφού μελετήσουν σχολαστικά τη σχετική εγκύκλιο, να επιστρέψουν συμπληρωμένα τα συνημμένα αρχεία excel  ανά δραστηριότητα στα  εξής mail:

για την Αγωγή Υγείας: agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr

για τα Πολιτιστικά Θέματα: grpolit@dide-a-ath-att.sch.gr

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: perival@dide-a-ath.att.sch.gr

μέχρι την Τρίτη 30/6/2020.

  • Για τη χορήγηση βεβαίωσης υλοποίησης προγράμματος απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η έκθεση πεπραγμένων του προγράμματος.
  • Ειδικά για τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παρακαλείσθε όπως αποστείλετε υλικό (όπως υπερσυνδέσμους, φωτογραφίες, αρχεία power point) από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που έγιναν στα πλαίσια των προγραμμάτων.

     Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε αντίστοιχα με τις  Υπεύθυνες Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο  –>  180268_1_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ_ΠΣΔ_2020_21_

ΣΥΝ: 1. 71153 /Δ7/16-6-2021

  1. Αρχείο απολογισμού προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (Κατεβάστε το Αρχείο)
  2. Αρχείο απολογισμού προγραμμάτων Πολιτιστικών θεμάτων
  3. Αρχείο απολογισμού προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
               Ακριβές αντίγραφο

               Αθήνα 18 / 06 / 2021

 Η Προϊσταμένη του τμήματος Α΄ Διοικητικού

                Δροσάκη Δέσποινα

Ο Διευθυντής

     της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας                       

                                                Τ.Σ.Υ.

   Λεωνίδας Μάντζος, Ph.D, M.Sc, M.Ed.

 

 

 

Κατηγορίες: Αγωγή Υγείας, Εκπαιδευτικό Υλικό, Παρουσίαση προγράμματος. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.