Ενημερωτικές δράσεις συνεργασίας της Αγωγής Υγείας ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με τη Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων για το σχολικό έτος 2019-2020

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνέχεια της συνεργασίας της για έβδομη χρονιά με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης η οποία μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και ονομάζεται πλέον Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων προτίθεται να οργανώσει ενημερωτικές δράσεις σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες  Γ΄ Γυμνασίου και Λυκείου από εξειδικευμένες μαίες του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείο (ΠΓΝ) – Μαιευτηρίου  «Έλενα Βενιζέλου» για το σχολικό έτος 2019-2020. Στόχοι των παρεμβάσεων είναι : Α. Η προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων δεδομένου ότι η ενημέρωση και συμβουλευτική για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία αποτελεί θεματικό πεδίο εξειδικευμένης δημόσιας πολιτικής για την ισότητα των φύλων. Β. Η προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας μέσω της υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών και μαθητριών.

Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Οι σχολικές μονάδες που ενδιαφέρονται μπορούν να απευθύνονται στις κυρίες Τσίλια Αναστασία και Δανέζη Μαργαρίτα κάθε Τρίτη και Τετάρτη και ώρες 10.00 με 14.00 στο τηλέφωνο 2131511117.

Δείτε εδω το έγγραφο –> ΓΓΙΦ 2019 2020Β σχολεία

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα   11 /11/2019

Η Προϊσταμένη του τμήματος  

         ΑΑ Διοικητικού

 Αγγουροδήμου Μαρία                              

                                                  Η Διευθύντρια

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

                                                    Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                      Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.