Ευαισθητοποίηση σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής

         Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνεργασία  με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνει παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής. Στόχοι των παρεμβάσεων είναι : Α. Η προώθηση της αρχής της ισότητας των φύλων δεδομένου ότι η ενημέρωση και συμβουλευτική για την αναπαραγωγική και σεξουαλική υγεία αποτελεί θεματικό πεδίο εξειδικευμένης δημόσιας πολιτικής για την ισότητα των φύλων. Β. Η προαγωγή της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας μέσω της υιοθέτησης στάσεων και συμπεριφορών της ευαίσθητης πληθυσμιακής ομάδας των μαθητών και μαθητριών.

       Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών θα γίνεται από εξειδικευμένες μαίες του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείο (ΠΓΝ) – Μαιευτηρίου  «Έλενα Βενιζέλου» μετά από την με αρ. πρωτ. 25-10-2018/Φ3.1/179570/Δ7 έγκριση του ΥΠΠΕΘ. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες και τον Σύλλογο Διδασκόντων των σχολικών μονάδων ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Οι σχολικές μονάδες  που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν Τρίτη και Τετάρτη και ώρες 9.00 με 14.00 στο τηλέφωνο 2131511117.

 Η παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αγωγής υγείας αντίστοιχης θεματολογίας.

Δείτε εδω το έγγραφο –> ATT00109

Ακριβές αντίγραφο

  Αθήνα   30/ 10 / 2018

Η Προϊσταμένη του      τμήματος  

Εκπαιδευτικών  θεμάτων

Χαρατσή Χρύσα ΠΕ08                              

                                                  Η Διευθύντρια

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

                                                    Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                      Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Κατηγορίες: Αγωγή Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.