20ωρο σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας -Συζητήσεις Εφήβων-»

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου θα υλοποιήσει 20ωρο σεμινάριο με θέμα «Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας – Συζητήσεις Εφήβων-». Στόχος είναι να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί  στη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της πρόληψης και να ενισχυθούν οι δικές τους ψυχοκοινωνικές δεξιότητες (αναγνώριση των θετικών τους στοιχείων, δεξιότητες επικοινωνίας κ.λ.π) μέσω της εκπαίδευσης στο υλικό αγωγής υγείας και της υιοθέτησης ενός νέου ρόλου, του ρόλου του ενήλικα υποστηρικτή-συντονιστή στην τάξη. Ως ενήλικες υποστηρικτές θα βοηθήσουν στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας των μαθητών/τριών.

Οι κύριοι θεματικοί άξονες του σεμιναρίου είναι:

  • Εκπαίδευση στη μεθοδολογία της πρωτογενούς πρόληψης
  • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην πρόληψη
  • Διαπροσωπικές σχέσεις
  • Ο ρόλος του Συντονιστή στην Τάξη
  • Διαχείριση συμπεριφοράς μαθητών και καθορισμός ορίων στη τάξη
  • Διαχείριση συναισθημάτων
  • Ενημέρωση για Εξαρτητικές   Συμπεριφορές

                Στα υπό διαπραγμάτευση θέματα θα γίνεται σύνδεση με την καθημερινή ζωή του σχολείου και θα χρησιμοποιηθούν  βιωματικοί τρόποι εκπαίδευσης. Το σεμινάριο περιλαμβάνει 10 δίωρες συναντήσεις και θα ξεκινήσει την Τετάρτη 29/11/2017 στο Κέντρο Πρόληψης του Δήμου Ζωγράφου, Ανακρέοντος 60, Ζωγράφου και ώρα 17.00-19.00. Αριθμός συμμετεχόντων μέχρι 20 άτομα. Στην περίπτωση περισσότερων συμμετοχών από τις απαραίτητες  θα γίνει κλήρωση. Στους συμμετέχοντες/ουσες θα δοθεί στο τέλος της εκπαίδευσης το εγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό «Συζητήσεις εφήβων»  (Βιβλίο για τον καθηγητή, Εγχειρίδιο για τον καθηγητή, Τετράδιο για τον μαθητή). Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής στο σεμινάριο είναι η αξιοποίηση της εκπαίδευσης σε προγράμματα και δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας.

            Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει ηλεκτρονικά στο: agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr μέχρι τη Δευτέρα 27/11/2017.

 

Αίτηση συμμετοχής –> ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ kepxeo

 

Ακριβές αντίγραφο  Αθήνα     15/ 11/ 2017

Η Προϊσταμένη του τμήματος  

Εκπαιδευτικών  θεμάτων
Χαρατσή Χρύσα ΠΕ08                            

Η Διευθύντρια

της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

Τ.Σ.Υ.

Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.