Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Νοιάζομαι και Δρω»

ΣΧΕΤ: έγγραφο με αρ. πρωτ. Φ13.1/168127/Δ2/9-10-2017

        Με αφορμή την με αρ. πρωτ. έγκριση 9-10-2017/Φ13.1/168127/Δ2 του εκπαιδευτικού προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» (www.noiazomaikaidrw.gr), το οποίο στοχεύει στην καλλιέργεια του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της συνείδησης του ενεργού πολίτη στους μαθητές/τριες, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα ένταξης της εκπόνησης του προγράμματος στο πλαίσιο ενός προγράμματος αγωγής υγείας κατά το σχολικό έτος 2017-2018. Στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς παρέχεται υποστήριξη με την ανάλογη επιμόρφωση και την αξιοποίηση εγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας.

Ακριβές αντίγραφο 

Αθήνα  15 /11/ 2017

Η Προϊσταμένη του τμήματος  

Εκπαιδευτικών  θεμάτων
Χαρατσή Χρύσα ΠΕ08

                                                  Η Διευθύντρια

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

                                                    Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                      Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας, Εκπαιδευτικό Υλικό. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.