Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας για το σχολικό έτος 2017-2018

ΣΧΕΤ: έγγραφο με αρ. πρωτ. 188142/ ΓΔ4/ 2-11-2017

Η Αγωγή Υγείας, όπως αυτή ορίζεται από τα σχετικά κείμενα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης των μαθητών/τριών με την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών αφενός για τη βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας και αφετέρου για την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2017-18, μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα βασισμένα στη γενική θεματολογία της Αγωγής Υγείας όπως: εφηβεία, διαπροσωπικές σχέσεις-επικοινωνία, ανάπτυξη δεξιοτήτων στις αξίες της ζωής, πρόληψη εξαρτήσεων (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά, διαδίκτυο, τυχερά παιγνίδια), ανθρώπινα δικαιώματα/δικαιώματα παιδιού, διαφορετικότητα, σεξουαλική αγωγή/Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα-AIDS, διατροφή, κυκλοφοριακή αγωγή, πρώτες βοήθειες, στοματική υγιεινή, φυσική δραστηριότητα, αγωγή του καταναλωτή, ψυχαγωγία-διαχείριση ελεύθερου χρόνου, υγεία και ιστορία, υγεία και τέχνη (κινηματογράφος, χορός, μουσική, εικαστικά, ποίηση, λογοτεχνία, θέατρο κλπ) πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί), ποιότητα ζωής στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον, εθελοντισμός και όποια άλλα θέματα προσεγγίζουν την οπτική του αντικειμένου.
Για την υποστήριξη των προγραμμάτων Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας υπάρχει στο Γραφείο Αγωγής Υγείας εγκεκριμένο έντυπο και ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό με σειρά συναντήσεων για θέματα όπως ψυχική υγεία, διατροφή, σεξουαλική αγωγή, ατυχήματα/πρώτες βοήθειες, στοματική υγεία κλπ το οποίο μπορεί να διατεθεί στους εκπαιδευτικούς που πρόκειται να τα εκπονήσουν.
Το πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας προσφέρει τη δυνατότητα και πολυήμερων εκπαιδευτικών επισκέψεων. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης για τις δυνατότητες που υπάρχουν σχετικά με το περιεχόμενο αυτών και τους προορισμούς που συνδέονται με τη θεματολογία τους.
Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε, με δεδομένο το ότι η οποιαδήποτε συνεργασία με φορείς ή φυσικά πρόσωπα μέσα στις σχολικές μονάδες χρειάζεται α) έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ- οι εγκρίσεις ισχύουν για ένα έτος και β) τη σύμφωνη γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας, υπάρχουν εγκεκριμένες συνεργασίες φορέων με το ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος 2017-2018, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας όπως θέματα σεξουαλικής αγωγής/διαφυλικών σχέσεων/AIDS, σχολικού εκφοβισμού, πρόληψης χρήσης ουσιών, διατροφής κλπ
Ενημέρωση για τα σεμινάρια, τις παρεμβάσεις και γενικά για το έργο του γραφείου Αγωγής Υγείας, μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα του γραφείου. Υποβολή αιτημάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες των μελών των σχολικών κοινοτήτων μπορεί να γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr.

Υποβολή προγραμμάτων: μέχρι 27/11/2017

Δείτε την εγκύκλιο εδω –>ATT00010

Η Διευθύντρια
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
Τ.Σ.Υ.

Ιωάννα Κων. Ψίνα, M. Ed.
Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας, Υλικό του Γραφείου Α.Υ.. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.