Ευαισθητοποίηση σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας σε συνέχεια της συνεργασίας της  με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οργανώνει παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής. Στόχος της προσπάθειας είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών ώστε να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που προάγουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική τους υγεία. Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών θα γίνεται από εξειδικευμένες μαίες του Περιφερειακού Γενικού Νοσοκομείο (ΠΓΝ) – Μαιευτηρίου  «Έλενα Βενιζέλου» μετά από την με αρ. πρωτ. 18-10-2017/Φ.20.1/175067/Δ2 έγκριση του ΥΠΠΕΘ. Οι παρεμβάσεις θα πραγματοποιούνται χωρίς να παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές/ντριες των σχολικών μονάδων, ενώ για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών σε αυτές απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους. Οι σχολικές μονάδες  που ενδιαφέρονται μπορούν να επικοινωνούν Τρίτη και Τετάρτη και ώρες 9.00 με 14.00,  στα τηλέφωνα 210 3898085 και 210 3898061.

 Η παρέμβαση θα μπορούσε να αποτελέσει τμήμα ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αγωγής υγείας αντίστοιχης θεματολογίας.

  Δείτε εδω το έγγραφο –>ΓΓΙΦ για σχολεία 2017-2018β

Ακριβές αντίγραφο  Αθήνα   1/ 11/ 2017Η Προϊσταμένη του      τμήματος  

         Εκπαιδευτικών  θεμάτων

         Χαρατσή Χρύσα ΠΕ08

                                                 Η Διευθύντρια

                                          της  Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄  Αθήνας

                                           Τ.Σ.Υ.

 

                                                    Ιωάννα  Κων. Ψίνα, M. Ed.

                                                      Aγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06

 

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας, Σεξουαλική Αγωγή. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.