Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος

Σχετ. έγγραφο: το με  αρ. πρ.  157302/Δ2/26-09-2016 εισερχόμενο του οικείου Υπουργείου.

             Απαντώντας στο από 20-7-2016 έγγραφό σας και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. πρ. 38/22-09-2016 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε α)τη χρονική επέκταση του Προγράμματος «Νοιάζομαι και Δρω» κατά το σχολικό έτος 2016-17, το οποίο υλοποιείται από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «Δεσμός» σε συνεργασία με το Ίδρυμα Λαμπράκη και απευθύνεται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και β) τη χρήση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο βασίζεται η εφαρμογή του.

            Το ανωτέρω Πρόγραμμα, το οποίο έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα εθελοντισμού, απευθύνεται πρωτίστως σε μαθητές Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού και σε μαθητές Γυμνασίου (ηλικίας 9-15 ετών), ωστόσο κρίνεται επαρκές και παιδαγωγικά κατάλληλο για τους μαθητές όλων των τάξεων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και δύναται να υλοποιηθεί σε εξήντα (150) σχολεία σε τουλάχιστον δέκα (13) Περιφέρειες της χώρας. Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση η εφαρμογή του προγράμματος είναι δυνατό να ενταχθεί είτε στην Ευέλικτη Ζώνη είτε στο πλαίσιο των επιμέρους γνωστικών αντικείμενων του σχολικού προγράμματος. Στο Γυμνάσιο και το Λύκειο προτείνεται η σύνδεση του προγράμματος με τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (σε ενότητες με συναφές θέμα), με τις ερευνητικές εργασίες ή τους πολιτιστικούς ομίλους.

           Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι να μην επιβαρύνεται η διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων αλλά αντίθετα να εμπλουτίζεται και να διευρύνεται με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών.

           Το Πρόγραμμα είναι προαιρετικό και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθεί, μετά από συνεννόηση και με ευθύνη των Προϊσταμένων/Διευθυντών/-ντριών των σχολικών μονάδων, ώστε να μην διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η ομαλή λειτουργία των σχολείων, ενώ για τη συμμετοχή των ανήλικων μαθητών σε αυτό απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Σημειώνεται, επίσης, ότι απαγορεύεται η διάθεση οποιουδήποτε υλικού, το οποίο αφορά σε έμμεση ή άμεση διαφήμιση παροχής υπηρεσιών ατόμων/φορέων, εντός του σχολικού χώρου.

           Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.noiazomaikaidrw.gr, όπου θα εμφανίζεται η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τα σχολεία και για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στην κα  Κωνσταντίνα Μπίσσα στο τηλέφωνο 210- 3626150 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο noiazomaikaidrw@lrf.gr. Επισημαίνεται ότι τα ενδιαφερόμενα σχολεία μπορούν να υποβάλουν αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα μέχρι τις 10/10/2016.

 Δείτε εδω το έγγραφο ->Έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος του Σωματείου Δεσμός για το σχ. ετος 2016-17

H προθεσμία υποβολής αιτήσεων ένταξης στο 
Πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”, για τα σχολεία της Αττικής μόνο, 
παρατείνεται έως την Παρασκευή 14-10-2016 και ώρα 24.00. Οι 
ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο κάτωθι 
link:

Αίτηση Συμμετοχής Σχολικών Μονάδων Αττικής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Νοιάζομαι και Δρω”

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                                                                                                                      ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ

Κατηγορίες: Αγωγή Υγείας, Εθελοντισμός. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.