Υποστήριξη εκπόνησης εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2014-2015

Προκειμένου να υποστηριχθεί αποτελεσματικότερα η εκπόνηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων Αγωγής Υγείας του σχολικού έτους 2014-2015 από το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί, ανά πρόγραμμα, να επιστρέψουν συμπληρωμένο το συνημμένο φύλλο εργασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr μέχρι την Δευτέρα  16/2/2015.

     Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας.

ΣΥΝ: ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –> ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ AY 2014-2015

                                                                                              Ο Διευθυντής

                                                                                          της Διεύθυνσης Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

                                                                                              Λεωνίδας Μάντζος Phd, MSc, MEd

Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας, Παρουσίαση προγράμματος. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.