Προγράμματα Αγωγής Υγείας για το σχολικό έτος 2013-2014

Στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων Αγωγής Υγείας ( Υγεία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας), κατά το σχολικό έτος 2013-14, μπορούν να υλοποιηθούν προγράμματα βασισμένα:

α) στη γενική θεματολογία της Αγωγής Υγείας όπως: διαπροσωπικές σχέσεις-επικοινωνία, εξαρτήσεις (καπνός, αλκοόλ, ναρκωτικά, διαδίκτυο), βία στο σχολείο, στην οικογένεια και στους αθλητικούς χώρους, διαφορετικότητα, δικαιώματα, σεξουαλική αγωγή, Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα-AIDS, διατροφή, ατυχήματα, πρώτες βοήθειες, κυκλοφοριακή αγωγή, καρδιαγγειακά νοσήματα, στοματική υγιεινή, φυσική άσκηση, ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση του άγχους, του φόβου και του πένθους, αγωγή του καταναλωτή, ψυχαγωγία-διαχείριση ελεύθερου χρόνου, διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην υγεία/ασθένεια, προσεγγίσεις της υγείας  μέσα από την τέχνη και τη λογοτεχνία, πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων (πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί), εθελοντική αιμοδοσία, δωρεά ιστών και οργάνων, εθελοντισμός και ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, απόκτηση δεξιοτήτων σε θέματα κοινωνικής προσφοράς κα

β) στον άξονα του θεματικού έτους 2013-2014 για την εκπαίδευση στην αειφορία, o οποίος την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι αφιερωμένος στην έννοια του Ενεργού Πολίτη. Ο άξονας αυτός θα μπορούσε να σχετιστεί με  θέματα όπως: Ενεργός Πολίτης για την Υγεία ,τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα δικαιώματα του πολίτη, την ιδιότητα του πολίτη, τα δικαιώματα του παιδιού, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά δικαιώματα, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ισότητα ευκαιριών, προβλήματα φτώχειας, αναλφαβητισμού, την ισότητα φύλων, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, την ετερότητα, την ανοχή κα

            Επειδή το πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας προσφέρει τη δυνατότητα και πολυήμερων  εκπαιδευτικών  επισκέψεων μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης για τις δυνατότητες που υπάρχουν σχετικά με το  περιεχόμενο αυτών και τους προορισμούς που συνδέονται με τη θεματολογία τους.

         Επιπλέον σας υπενθυμίζουμε  ότι υπάρχουν εγκεκριμένες συνεργασίες φορέων με το Υ.ΠΑΙ.Θ. για το σχολικό έτος 2013-2014, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την υποστήριξη αντίστοιχων προγραμμάτων προαγωγής και αγωγής υγείας με θεματολογία όπως:

ü  διαφυλικές σχέσεις: Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας (19-7-2013/97776/Γ7)

ü  στοματική υγεία: Γιατροί του Κόσμου (23-05-2013/70220 /Γ7)

ü  ανατομία–φυσιολογία καρδιάς και αγγείων, πίεση-υπέρταση, διατροφή-παχυσαρκία, άσκηση-βιορυθμοί-άγχος, κάπνισμα, χοληστερίνη-διαβήτης: Ελληνικό Ίδρυμα Καρδιολογίας (30-09-2013/138849/Γ7

ü    κυκλοφοριακή αγωγή, ασφαλής χρήση μοτοσυκλέτας: Ελληνικό Ινστιτούτο Μοτοσυκλέτας «Μοτοθέσις» (12-08-2013/111409/Γ7)

ü  ανθρωπιστικό έργο: Γιατροί Καρδιάς (15-07-2013/94622/Γ7)

ü  υγεία, εθελοντισμός, κοινωνικά προβλήματα: Φαρμακοποιοί του Κόσμου (20-9-2013/133231/Γ7)

ü  εκπαίδευση σε πρώτες βοήθειες, οργάνωση σχολικού φαρμακείου κα: Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (18-10-2013/152954/Γ7)

            Ενημέρωση για τα σεμινάρια, τις  παρεμβάσεις και γενικά για το έργο του γραφείου αγωγής υγείας, μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα: http://dide-a-ath.att.sch.gr/new <σχολικές δραστηριότητες <αγωγή υγείας. Υποβολή αιτημάτων που αφορούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση παρεμβάσεων ανάλογα με τις ανάγκες των μελών των σχολικών κοινοτήτων σε θέματα που αφορούν στην αγωγή και προαγωγή υγείας μπορεί να γίνεται   στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  agygeias@dide-a-ath.att.sch.gr.

Υποβολή προγραμμάτων: μέχρι 29/11/2013   

 

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ >>> προγράμματα αγωγής υγείας 2013-2014

Ο Διευθυντής

της Διεύθυνσης Δ.Ε  Α΄ Αθήνας

  Νικόλαος Μαυροειδής

    Φυσικός Ρ/Η

Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Δημοσιεύθηκε στην Αγωγή Υγείας. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.