Η Ιστοσελίδα

Η παλιά ιστοσελίδα του γραφείου …

http://dide-a-ath.att.sch.gr/new/index.php?option=com_content&view=article&id=39&Itemid=15

Επιμέλεια της νέας ιστοσελίδας: Δράκος Λάμπρος (D.E.S.S.),

εκπαιδευτικός ΠΕ19 – Πληροφορικής

Σχεδιασμός – Υλοποίηση της νέας ιστοσελίδας : Κόγιας Αλ.

εκπαιδευτικός  Πληροφορικής  B’/Θμιας  Εκπ/σης