2018-2019

Απολογισμός έργου του Γραφείου Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για τη

σχολική χρονιά 2018-2019

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, κατά το σχολικό έτος 2018-2019 οργάνωσε :

Α)  σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών και ψυχικής υγείας στις κοινότητες  (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς) δεκαπέντε σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Β) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης και Δάφνης- Υμηττού α) βιωματικές βραχύχρονες παρεμβάσεις σε μαθητές/τριες δύο σχολικών μονάδων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για θέματα πρόληψης χρήσης εξαρτήσεων και διαχείρισης απόπειρας αυτοκτονίας β) ατομικά ραντεβού σε εκπαιδευτικούς, διάρκειας 3-6 συναντήσεων,  για θέματα σχετικά με το ρόλο τους και τη διαχείριση προβλημάτων μέσα στην τάξη τους

Γ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας «Αθηνά Αφαία» α) σεμινάριο δέκα ωρών με τίτλο «Μετάβαση μαθητών στο Γυμνάσιο» για εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για θέματα εφηβείας και ψυχικής υγείας  σε μαθητές/τριες έντεκα σχολικών μονάδων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Δ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Πολύβουλος» α) σεμινάριο δέκα δίωρων μηνιαίων συναντήσεων για εκπαιδευτικούς με τίτλο «αλληλεπιΔΡΩντας» β) σεμινάριο οκτώ δίωρων δεκαπενθήμερων συναντήσεων για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Με ένα βιβλίο ενδυναμώνω τον εαυτό μου» γ) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες για θέματα σχολικού εκφοβισμού, μετάβασης στο γυμνάσιο, άγχους εξετάσεων, διαδικτύου, πρόληψης χρήσης ουσιών και «το σώμα μου που μου μιλάει» σε επτά σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Ε) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Πρόμαχος» α)  σεμινάριο πέντε δίωρων συναντήσεων για Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, με τίτλο «Διοίκηση και καλές πρακτικές στη σχολική κοινότητα» β) συμβουλευτική σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς στον χώρο του σχολείου σε τέσσερις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας γ) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης και σεβασμού του άλλου σε μαθητές/τριες τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

ΣΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Εργάνη» παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες για θέματα εφηβείας, διαφορετικότητας, διαχείρισης άγχους, διαπροσωπικών σχέσεων, διαχείρισης συγκρούσεων και εξαρτήσεων σε πέντε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Ζ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Παλλάς Αθηνά» α) εξάωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Βελτιώνω την κάθε ημέρα στο σχολείο» β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές /τριες σε θέματα επικοινωνίας και σχολικού εκφοβισμού σε τρεις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Η) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες δεκαπέντε σχολικών  μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας

Θ) σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα  Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, εφηβεία για μαθητές /τριες  έξι σχολικών  μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

Ι) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων τρία τρίωρα σεμινάρια για εκπαιδευτικούς με θέμα «Πρώτες Βοήθειες»

ΙΑ) σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης   Σχολή  Γονέων με δίωρες απογευματινές συναντήσεις

ΙΒ) σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής  για μαθητές/τριες οκτώ   σχολικών μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΓ) σε συνεργασία με Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης “11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” για ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τις οικογένειές τους και εκπαιδευτικούς παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλων ταυτοτήτων για μαθητές/τριες τριών σχολικών μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΔ)  σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας «Αθηνά Προναία» παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές /τριες σε θέματα εξαρτήσεων, διαχείρισης άγχους εξετάσεων, διαχείρισης συναισθημάτων και διαφορετικότητας σε οκτώ σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

ΙΕ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας «Αθηνά Πολιάς» παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές /τριες σε θέματα χρήσης ουσιών, διαχείρισης άγχους, διαπροσωπικών σχέσεων και διαδικτύου σε έξι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

ΙΣΤ) σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας  (ΟΑΣΠ) και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΔΔΕ Α΄ Αθήνας εξάωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Αντισεισμική προστασία σχολικών μονάδων». Εισήγηση με τίτλο «Σεισμοί και Αγωγή Υγείας»

ΙΖ) σε συνεργασία με το 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής σεμινάριο με τίτλο «Διαμορφώνοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα για τη δράση Σύμβουλος Καθηγητής του προγράμματος ΜΝΑΕ». Συντονίστρια βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο «Διαμορφώνοντας Υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα»

ΙΗ)  σε συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Παιδιού & Οικογένειας (ΚΜΟΠ) εκπαιδεύσεις πενήντα ωρών για στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας στο  υλικό του ευρωπαϊκού προγράμματος HOMBAT-Πρόληψη και αντιμετώπιση του ομοφοβικού και τρανσφοβικού εκφοβισμού. Συμμετοχή στις προαναφερόμενες εκπαιδεύσεις και ως εκπαιδεύτρια

ΙΘ) συνεργασία με εκπαιδευτικούς, Διευθυντές/ντριες και σχολικούς συμβούλους, μετά από αίτημα, για διαχείριση περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς μελών της σχολικής κοινότητας σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Κ) υποστήριξη σχολικής κοινότητας και δικτύωση με φορείς για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας

ΚΑ) σε συνεργασία με το Κ.Υ.  Ν. Φιλαδέλφειας παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές /τριες σε θέματα σεξουαλικής/αναπαραγωγικής υγείας, «γνωρίζω και αντιμετωπίζω τα μικρόβια» και έλεγχος και εμβολιαστική κάλυψη σε έξι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

ΚΒ) τρίωρο σεμινάριο για  επαγγελματίες υγείας του Κέντρου Υγείας Ν. Φιλαδέλφειας με τίτλο «Ευαισθητοποίηση σε θέματα σεξουαλικής Αγωγής στο σχολικό πλαίσιο». Συντονίστρια βιωματικού εργαστηρίου με τίτλο «Διαμορφώνοντας Υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα»

ΚΓ) σε συνεργασία με το Κ.Υ.  Λ. Αλεξάνδρας  παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές /τριες σε θέματα σεξουαλικής/αναπαραγωγικής υγείας  έντεκα σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

ΚΔ)  σε συνεργασία με την Αγωγή Υγείας  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  Α΄ Αθήνας βιωματικά εργαστήρια για γονείς με τίτλο «Διαμορφώνοντας Υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα» σε τέσσαρες σχολικές μονάδες της ΠΕ Α΄ Αθήνας. Συντονίστρια των προαναφερόμενων εργαστηρίων

και

ΚΕ) στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας οργάνωση και συντονισμός δίωρων βιωματικών εργαστηρίων για μαθητές/τριες σε πέντε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με θέμα την εφηβεία και τις σχέσεις ανάμεσα στα φύλα

ΚΣΤ) υποστήριξε τα 35 εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας

 

  • Σε όλα τα παραπάνω σημαντική υποστήριξη αποτέλεσε η ιστοσελίδα του Γραφείου.