2017-2018

Απολογισμός έργου του Γραφείου Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για τη

σχολική χρονιά 2017-2018

 

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2017-2018 οργάνωσε :

 Α)  σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών και ψυχικής υγείας στις κοινότητες  (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς) σαράντα έξι σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Β) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης και Δάφνης- Υμηττού α) δεκαπέντε βιωματικές βραχύχρονες παρεμβάσεις σε μαθητές/τριες τριών σχολικών μονάδων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για θέματα πρόληψης χρήσης εξαρτήσεων β) ατομικά ραντεβού σε 15 εκπαιδευτικούς, διάρκειας 3-6 συναντήσεων,  για θέματα σχετικά με το ρόλο τους και τη διαχείριση προβλημάτων μέσα στην τάξη τους

Γ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας «Αθηνά Αφαία» α) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για θέματα πρόληψης στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας σε μαθητές/τριες είκοσι επτά  τμημάτων  Β΄, Γ΄ Γυμνασίου τεσσάρων  σχολικών μονάδων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για θέματα πρόληψης σε μαθητές/τριες δεκατεσσάρων  τμημάτων  όλων των τάξεων δύο  σχολικών μονάδων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Δ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Πολύβουλος» α) σεμινάριο δέκα μηνιαίων συναντήσεων για εκπαιδευτικούς με τίτλο «αλληλεπιΔΡΩντας» β) 6ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Boys and Girls Plus για την πρόληψη των επιβλαβών συνεπειών από την χρήση ουσιών» γ) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας σε μαθητές/τριες δεκατριών τμημάτων Β΄, Γ΄ Γυμνασίου για  θέματα σχολικού εκφοβισμού και εξαρτήσεων σε τέσσερες σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας δ) ολοκληρωμένη παρέμβαση σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού σε μία σχολική μονάδα της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Ε) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Πρόμαχος» α) δύο σεμινάρια 16 και 8 ωρών αντίστοιχα, για εκπαιδευτικούς, με τίτλο «Διαχείριση δύσκολων περιστατικών μέσα στη σχολική  τάξη και επικοινωνία σχολείου–οικογένειας» β) συμβουλευτική στον χώρο του σχολείου σε τρεις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας γ) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης και εξαρτήσεων σε μαθητές/τριες τριάντα εννέα τμημάτων από τέσσαρες σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας δ) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων για θέματα διατροφής και εξαρτήσεων σε δύο σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνα

ΣΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Εργάνη» και «Αθηνά Πολιάς» α) σεμινάριο 25 ωρών με τίτλο  «Βιωματική ομάδα ενδυνάμωσης Διευθυντών». Συμμετοχή στην εκπαίδευση με την ιδιότητα της επιμορφώτριας από κοινού με τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας σε μαθητές/τριες είκοσι πέντε τμημάτων όλων των τάξεων για θέματα διαφορετικότητας, διαφυλικών σχέσεων, διαπροσωπικών σχέσεων, αυτογνωσίας, και εξαρτήσεων σε πέντε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

 Ζ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Παλλάς Αθηνά» α) follow up του σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Το όνειρο στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Αξιοποιώ τα αποθέματά μου, συνδέομαι με το όραμά μου» β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για  μαθητές /τριες είκοσι τμημάτων όλων των τάξεων σε θέματα ψυχική υγείας, καπνίσματος, σχολικού εκφοβισμού από τέσσερες σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Η) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες δεκαεννέα σχολικών  μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας

Θ) σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής α) εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα  αλλαγές στο σώμα μου/ΣΜΝ, διατροφή και εφηβεία για μαθητές /τριες  πέντε σχολικών  μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας  β) δεκατρείς παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας σε μαθητές/τριες τμημάτων όλων των τάξεων για θέματα διατροφής σε τρεις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Ι) σε συνεργασία με οκτώ δομές της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, παρεμβάσεις για θέματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας σε μαθητές/τριες δεκατεσσάρων σχολικών μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΑ) σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης   Σχολή  Γονέων με δίωρες απογευματινές συναντήσεις

ΙΒ) σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής  για μαθητές/τριες έξι   σχολικών μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΓ) σε συνεργασία με Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης “11528-ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ” για ΛΟΑΤΚΙ άτομα, τις οικογένειές τους και εκπαιδευτικούς α) 14ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με θέμα «Μετά τις «έμφυλες ταυτότητες»: Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου στην εκπαίδευση-Εργαλεία για εκπαιδευτικούς» β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα έμφυλων ταυτοτήτων για μαθητές/τριες τριών σχολικών μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

 ΙΔ) σε συνεργασία με το Πολύχρωμο Σχολείο 8ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Ευαισθητοποίηση για μια Συμπεριληπτική Εκπαίδευση σε ζητήματα Σεξουαλικού Προσανατολισμού, Ταυτότητας Φύλου και Χαρακτηριστικών Φύλου»

 ΙΕ) σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων ΔΔΕ Α΄ Αθήνας και το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ 9ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Λόλα, να ένα μήλο: ενθυμούμενοι και αξιοποιώντας»

ΙΣΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Υγείας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα διατροφής για μαθητές/τριες μιας σχολικής μονάδας της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΖ) σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας  4ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ ΚΑΙ ΔΡΩ. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

ΙΗ)  σε συνεργασία με το Κέντρο Μέριμνας Παιδιού & Οικογένειας (ΚΜΟΠ) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού  μέσω του προγράμματος  LIVE WITHOUT BULLYING για μαθητές/τριες δύο σχολικών μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

και

ΙΘ) συνεργασία με εκπαιδευτικούς, Διευθυντές/ντριες και σχολικούς συμβούλους, μετά από αίτημα, για διαχείριση περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς μελών της σχολικής κοινότητας σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Κ) υποστήριξη σχολικής κοινότητας και δικτύωση με φορείς για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας

ΚΑ) συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΟΚΑΝΑ για υλοποίηση εξειδικευμένου σεμιναρίου με τίτλο « “Θέματα σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου για επαγγελματίες & ειδικούς ψυχοκοινωνικής στήριξης”

ΚΒ) υποστήριξε τα 47 εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας

 

  • Σε όλα τα παραπάνω σημαντική υποστήριξη αποτέλεσε η ιστοσελίδα του Γραφείου.