2016-2017

Απολογισμός έργου του Γραφείου Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για τη

σχολική χρονιά 2016-2017

 

Η Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας κατά το σχολικό έτος 2016-2017 οργάνωσε :

Α)  σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών και ψυχικής υγείας στις κοινότητες  (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς) τριανταπέντε σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Β) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου α) ένα 20ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Εκπαίδευση στο πρόγραμμα ‘BOYS AND GIRLS PLUS”» β) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες εννέα σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για θέματα πρόληψης χρήσης εξαρτήσεων και ψυχικής υγείας

Γ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης και Δάφνης- Υμηττού α) βραχύχρονη παρέμβαση ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες μίας σχολικής μονάδας για θέματα πρόληψης χρήσης εξαρτήσεων β) ατομικά ραντεβού σε 17 εκπαιδευτικούς, διάρκειας 3-6 συναντήσεων,  για θέματα σχετικά με το ρόλο τους, τη διαχείριση προβλημάτων μέσα στην τάξη τους και την αξιοποίηση υλικού στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας

Δ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας «Αθηνά Αφαία» α) δύο τετράωρες  παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικούς για εξαρτήσεις, ψυχική υγεία, διαφορετικότητα β) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας και δικαιωμάτων σε μαθητές/τριες πέντε σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας γ) παρεμβάσεις σε γονείς ύστερα από παραπομπή εκπαιδευτικών για ατομικές συνεδρίες ή οικογενειακές συνεδρίες

Ε) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αθηνά Πολύβουλος α) κύκλο οκτώ συναντήσεων για εκπαιδευτικούς με τίτλο «αλληλεπιΔΡΩντας» β) βραχύχρονες παρεμβάσεις

ΙΓ) σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα  αλλαγές στο σώμα μου/ΣΜΝ, διατροφή και εφηβεία για μαθητές /τριες  εννέα  σχολικών  μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΔ) σε συνεργασία με οδοντίατρο παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα στοματικής υγείας για μαθητές /τριες  μίας σχολικής μονάδας της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΕ) σε συνεργασία με το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ζωγράφου α) ευαισθητοποίηση και έλεγχος της στοματικής υγείας των μαθητών/τριών τεσσάρων σχολικών μονάδων β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα Εθελοντικής Αιμοδοσίας-Μεταμόσχευσης Ιστών και οργάνων για μαθητές/τριες μιας σχολικής μονάδας γ) παρεμβάσεις με τίτλο αλλαγές στο σώμα μου/ΣΜΝ για μαθητές/τριες πέντε σχολικών μονάδων δ) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης με τίτλο Δικαιώματα του παιδιού και Ανθρώπινα δκαιώματα για μαθητές/τριες δύο σχολικών μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΣΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής  για μαθητές/τριες έξι  σχολικών μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

ΙΗ)  συνάντηση εργασίας για τα μέλη ΟΔΠ  τεσσάρων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας με την ιδιότητα του μέλους της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Περιφέρειας Εκπαίδευσης Αττικής

και

ΙΘ) συντονισμός ομάδας εργασίας για την υλοποίηση σεμιναρίου σε εκπαιδευτικούς  με θέμα το εκπαιδευτικό εργαλείο γενεόγραμμα τοπίου, το οποίο θα πραγματοποιηθεί  την επόμενη σχολική χρονιά . Συμμετοχή: Αγωγή Υγείας Α΄ Αθήνας, ΣΣΝ Α΄ Αθήνας, ΣΣΝ Δ΄ Αθήνας, ΚΠ Κηφισιάς ΠΡΟΝΟΗ

Κ) συνεργασία με εκπαιδευτικούς, Διευθυντές/ντριες και σχολικούς συμβούλους, μετά από αίτημα, για διαχείριση περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς μελών της σχολικής κοινότητας σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

ΚΑ) δικτύωση σχολικής κοινότητας με φορείς για την πραγματοποίηση παρεμβάσεων στο πλαίσιο της Θεματικής Εβδομάδας

ΚΒ) υποστήριξε τα 50 εγκεκριμένα προγράμματα Αγωγής Υγείας ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, πρόληψης εξαρτήσεων, διατροφικών διαταραχών για μαθητές/τριες τεσσάρων  σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

ΣΤ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης « Αθηνά Πρόμαχος» α) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για θέματα πρόληψης χρήσης σε μαθητές/τριες  έξι σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας β) συμβουλευτική μαθητών/τριών & Γονέων και Κηδεμόνων σε δύο σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Ζ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Εργάνη» και «Αθηνά Πολιάς» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για θέματα ψυχικής υγείας, πρόληψης εξαρτήσεων, διαφορετικότητας, μετάβασης από το δημοτικό στο Γυμνάσιο, διαφυλικών σχέσεων σε μαθητές /τριες από οκτώ σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Η) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Προναία» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας και  πρόληψης εξαρτήσεων για μαθητές /τριες από  τρεις σχολικές μονάδες  της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Θ) σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Παλλάς Αθηνά» α) ένα 20ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Το  όνειρο στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Αξιοποιώ τα αποθέματά μου, συνδέομαι με το όραμά μου» β) παρεμβάσεις για εκπαιδευτικούς σε θέματα ψυχικής υγείας σε μία σχολική μονάδα γ) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, πρόληψης εξαρτήσεων, μετάβασης από το δημοτικό στο Γυμνάσιο για  μαθητές /τριες  πέντε σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Ι) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων α) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής  για μαθητές/τριες δεκατεσσάρων σχολικών  μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας β) βραχύχρονη παρέμβαση ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες μίας σχολικής μονάδας με θέμα βία στις ερωτικές σχέσεις των νέων

ΙΑ) σε συνεργασία με το 3ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης   λειτουργία Σχολής  Γονέων με δίωρες απογευματινές συναντήσεις

ΙΒ) σε συνεργασία με την 1η Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής, ΠΕΔΥ Μονάδα Υγείας Ηλιούπολης, παρεμβάσεις για θέματα σεξουαλικής αγωγής  σε μαθητές/τριες έξι   σχολικών  μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας

 

  • Σε όλα τα παραπάνω σημαντική υποστήριξη αποτέλεσε η ιστοσελίδα του Γραφείου.