2015-2016

Απολογισμός έργου του Γραφείου Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για τη

σχολική χρονιά 2015-2016

 

Α. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 77 προγράμματα Αγωγής Υγείας

 

 • Ψυχική υγεία – διαπροσωπικές σχέσεις (βία-σχολικός εκφοβισμός): 19
 • Μετανάστευση-προσφυγιά-άσυλο και υγεία:2
 • Διατροφή – φυσική άσκηση: 13
 • Πρόληψη χρήσης εξαρτήσεων (κάπνισμα- αλκοόλ- ναρκωτικά, διαδίκτυο): 8
 • Κυκλοφοριακή αγωγή – ατυχήματα – πρώτες βοήθειες: 4
 • Γενικά θέματα υγείας: 15
 • Εθελοντική αιμοδοσία-εθελοντισμός: 6
 • Διαφυλικές σχέσεις – σεξουαλική αγωγή: 8
 • Αγωγή του καταναλωτή: 2

Επισημάνσεις: α) έγινε ενδιάμεση αξιολόγηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων με  τη συμπλήρωση φύλλου εργασίας από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς β) έγινε τελικός ηλεκτρονικός απολογισμός

 

Β. Επιμόρφωση Διευθυντών/ντριών, εκπαιδευτικών, γονέων για θέματα αγωγής υγείας σε  συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς

 

 

 • 40ωρο σεμινάριο με τίτλο «Λειτουργικά Πρότυπα Επικοινωνίας στην Σχολική Κοινότητα: Aπό την επικοινωνία με τον Μαθητή σε αυτήν με τον Εκπαιδευτικό-Συνάδελφο»
 • 20ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Εκπαίδευση στο υλικό Αγωγής Υγείας -Συζητήσεις Εφήβων»
 • 3ωρο προκατακτικό σεμινάριο για Διευθυντές/ντριες γυμνασίων με τίτλο «Ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης ουσιών»
 • 15ωρο σεμινάριο για Διευθυντές/ντριες γυμνασίων με τίτλο «Ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης ουσιών»
 • 12ωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς με τίτλο «Επικοινωνία»
 • 6ωρο σεμινάριο με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα βασισμένο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ “Δράσεις Ευαισθητοποίησης νέων στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσω των εκπαιδευτικών εγχειριδίων Compass και Compassito”
 • τέσσαρες αυτοτελείς συναντήσεις για εκπαιδευτικούς με θέμα «Άγχος + εκπαιδευτικοί: Αντιμετωπίζοντας την επαγγελματική εξουθένωση» (Χ2), «Προσέγγιση της ψυχοπαθολογίας του αυτοτραυματισμού στην εφηβεία», «Η συνάντηση του εφήβου με τον ψυχοθεραπευτή στην εποχή της κρίσης. Το παράδειγμα της Μονάδας Εφήβων του ΟΚΑΝΑ»
 • ημερίδα για την παρουσίαση των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων
 • σεμινάριο σε Διευθυντές/ντριες και Υποδιευθυντές/ντριες για ζητήματα εθελοντισμού σχετικά με την αιμοδοσία και τoν μυελό των οστών
 • σεμινάριο σε θέματα πρώτων βοηθειών για εκπαιδευτικούς δύο σχολικών μονάδων
 • λειτουργία Σχολής Γονέων με δίωρες απογευματινές συναντήσεις

 

Γ. Βραχύχρονες παρεμβάσεις σε συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς στη σχολική κοινότητα

 

 • σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών και ψυχικής υγείας στις κοινότητες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς) δεκαπέντε σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου α) παρεμβάσεις σε σύλλογο εκπαιδευτικών με θέμα «Όρια και διαχείριση» και β) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες για θέματα πρόληψης χρήσης αλκοόλ και διαδικτυακού τζόγου
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης και Δάφνης- Υμηττού α) παρεμβάσεις σε γονείς για θέματα εφηβείας, επικοινωνίας β) 8 ατομικά ραντεβού, διάρκειας 3 έως 6 συναντήσεων με εκπαιδευτικούς για θέματα σχετικά με το ρόλο τους και τη διαχείριση προβλημάτων μέσα στην τάξη τους
 • σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας «Αθηνά Προναία» και «Αθηνά Αφαία» σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας «Αθηνά Προναία» και «Αθηνά Αφαία» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών σε μαθητές/τριες τεσσάρων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Αθηνά Πολύβουλος» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, ψυχικής υγείας για μαθητές/τριες τεσσάρων  σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης « Αθηνά Πρόμαχος» α) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών σε μαθητές/τριες από τέσσερις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας β) συμβουλευτική μαθητών/τριών & Γονέων και Κηδεμόνων σε τρεις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Εργάνη» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, άγχους για τις εξετάσεις, εκφοβισμού σε μαθητές /τριες και γονείς από έξι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Πολιάς» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα στόχων ζωής για μαθητές /τριες από δύο σχολικές μονάδες  της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Παλλάς Αθηνά» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, κυβερνοεκφοβισμού, εκφοβισμού, μετάβασης από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο για μαθητές /τριες από τέσσερες  σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ α) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα δικαιωμάτων με τη χρήση των εργαλείων Compass και Compasito για μαθητές/τριες έξι σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας β) με το ΚΥΝ της ΑΡΣΙΣ παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες τεσσάρων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για την πρόληψη της νεανικής περιθωριοποίησης, την εμψύχωση, την ενδυνάμωση και την προώθηση της κοινωνικής τους συμμετοχής
 • σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής  για μαθητές/τριες δεκατεσσάρων σχολικών  μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής α) εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για μαθητές /τριες δύο Λυκείων με θέμα «Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα» β) εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα «Άρση των προκαταλήψεων και του εκφοβισμού και προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης» για μαθητές /τριες Α΄ τάξης των δύο γυμνασίων της Καισαριανής γ) εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα «Διατροφή – Υγιεινός τρόπος ζωής. Ενδυναμώνοντας τους μαθητές για  υγιεινές επιλογές» για μαθητές /τριες  γυμνασίου
 • σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη-Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού υλοποίηση της «Ημέρας Διαλόγου για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο» σε μαθητές/τριες δεκατεσσάρων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ζωγράφου α) ευαισθητοποίηση και έλεγχος της στοματικής υγείας των μαθητών/τριών τεσσάρων σχολικών μονάδων β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας, εφηβείας, διατροφής για μαθητές/τριες γ) παρεμβάσεις σε θέματα σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες τριών σχολικών μονάδων
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής  για μαθητές/τριες/γονείς δεκατεσσάρων   σχολικών  μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης ΙΡΙΔΑ βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, εκφοβισμού για μαθητές /τριες, εκπαιδευτικούς, γονείς από δύο σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Επισκεπτών/τριών Υγείας βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες/γονείς έξι   σχολικών  μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με την 1η Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής, ΠΕΔΥ Μονάδα Υγείας Ηλιούπολης βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής  για μαθητές/τριες/γονείς τριών σχολικών  μονάδων της  Δ. Δ. Ε.  Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Τμήμα Επισκεπτών Υγείας, ΓΝΝΙ Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα εμβολιαστικής κάλυψης για μαθητές /τριες όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

 

Δ. Άλλες δράσεις

 

 • συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες

 

Ε.  Ιστοσελίδα του Γραφείου

 

 • Η ιστοσελίδα του Γραφείου στηρίζει δυναμικά και προάγει το έργο του