2014-2015

Απολογισμός έργου του Γραφείου Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για τη

σχολική χρονιά 2014-2015

 

Α. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 93 προγράμματα Αγωγής Υγείας

 

 • Ψυχική υγεία – διαπροσωπικές σχέσεις (βία-σχολικός εκφοβισμός): 21
 • Διατροφή – φυσική άσκηση: 15
 • Πρόληψη χρήσης εξαρτήσεων (κάπνισμα- αλκοόλ- ναρκωτικά): 13
 • Ασφαλής χρήση του διαδικτύου :7
 • Κυκλοφοριακή αγωγή – ατυχήματα – πρώτες βοήθειες: 5
 • Γενικά θέματα υγείας: 12
 • Εθελοντική αιμοδοσία-εθελοντισμός: 7
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου:2
 • Διαφυλικές σχέσεις – σεξουαλική αγωγή: 7
 • Δικαιώματα: 3
 • Αγωγή του καταναλωτή: 1

Επισημάνσεις: α) έγινε ενδιάμεση αξιολόγηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων με  τη συμπλήρωση φύλλου εργασίας από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς β) έγινε υποστήριξη των εκπαιδευτικών μέσω ΤΠΕ γ) έγινε τελικός ηλεκτρονικός απολογισμός

 

Β. Επιμόρφωση Διευθυντών/ντριών, εκπαιδευτικών, γονέων για θέματα αγωγής υγείας σε συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς

 

 • ένα 50ωρο σεμινάριο με τίτλο «Η δύναμη της ομάδας: βασικές αρχές & εργαλεία προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας για το σχολείο»
 • ένα 40ωρο σεμινάριο με τίτλο «Παρεμβαίνοντας στη σχολική κοινότητα, για ένα υγιές και ασφαλές σχολικό περιβάλλον»
 • ένα 30ωρο σεμινάριο με τίτλο «Τεχνικές πρόληψης για εφήβους»
 • ένα 15ωρο σεμινάριο με τίτλο «Αγωγή Υγείας και εφηβεία»
 • ένα τριήμερο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και γονείς με τίτλο «Καλές πρακτικές προγραμμάτων και παρεμβάσεων προαγωγής και αγωγής υγείας στη σχολική κοινότητα»
 • ένα 8ωρο σεμινάριο με τίτλο «Σεμινάριο ευαισθητοποίησης στη φιλοσοφία και στη μεθοδολογία της πρωτογενούς πρόληψης»
 • ένα 6ωρο σεμινάριο για Διευθυντές/ντριες Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Α’ Αθήνας & υπεύθυνους σύνταξης σχολικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης σε θέματα αντισεισμικής προστασίας σχολικών μονάδων
 • ένα 6ωρο σεμινάριο σε τέσσερις θεματικές αγωγής υγείας
 • ένα 2ωρο σεμινάριο με τίτλο «Η Αυθεντική Αντίδραση: Ένας Διάλογος για την Ομοφοβία και την Τρανσφοβία»
 • μία ημερίδα για εκπαιδευτικούς και γονείς με τίτλο «Σχολικός εκφοβισμός (bullying): εκπαιδευτικοί και γονείς»
 • μία ημερίδα για εκπαιδευτικούς και γονείς με τίτλο «Αγωγή Υγείας στην εφηβική ηλικία»

 

Γ. Βραχύχρονες παρεμβάσεις σε συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς στη σχολική κοινότητα

 

 • σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών και ψυχικής υγείας στις κοινότητες(μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί και γονείς) δεκαεπτά σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Δήμου Ζωγράφου βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, εκφοβισμού, σεξουαλικής αγωγής/AIDS στις κοινότητες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς) πέντε σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης και Δάφνης- Υμηττού βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, σεξουαλικής αγωγής στις κοινότητες (μαθητές/τριες, γονείς) τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας των Δήμων Ηλιούπολης και Δάφνης- Υμηττού βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, σεξουαλικής αγωγής στις κοινότητες (μαθητές/τριες, γονείς) τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με τα Κέντρα Πρόληψης της Εξάρτησης και Αγωγής της Υγείας «Αθηνά Προναία» και «Αθηνά Αφαία» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, σεξουαλικής αγωγής, ψυχικής υγείας στις κοινότητες (μαθητές/τριες, γονείς) πέντε σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Αθηνά Πολύβουλος βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, σεξουαλικής αγωγής, ψυχικής υγείας στις κοινότητες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, γονείς) πέντε σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με την ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα δικαιωμάτων στις κοινότητες (μαθητές/τριες, σύλλογος εκπαιδευτικών) τριών σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων α) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες έντεκα σχολικών μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ενδοοικογενειακής βίας για μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς και γονείς δύο σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής α) εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα «Εφηβεία: Αλλαγές στο Σώμα» για μαθητές /τριες Α΄ τάξης των δύο γυμνασίων της Καισαριανής ανά φύλο από ομόφυλο εκπαιδευτή β) εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα «Άρση των προκαταλήψεων και του εκφοβισμού και προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης» για μαθητές /τριες Α΄ τάξης των δύο γυμνασίων της Καισαριανής γ) εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα «Διατροφή – Υγιεινός τρόπος ζωής. Ενδυναμώνοντας τους μαθητές για υγιεινές επιλογές» για μαθητές /τριες Β΄ τάξης των δύο γυμνασίων της Καισαριανής
 • σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη-Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού α) δράσεις για θέματα δημιουργικής διαχείρισης δύσκολων καταστάσεων με μαθητές/τριες τεσσάρων σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας β) παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στο θέμα του καρκίνου σε μαθητές/τριες μίας σχολικής μονάδας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας του Δήμου Ζωγράφου α) και την υποστήριξη της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ ευαισθητοποίηση και έλεγχος της στοματικής υγείας των μαθητών/τριών Α΄ Γυμνασίου όλων των γυμνασίων του Δήμου Ζωγράφου β) και την υποστήριξη του Συμβουλευτικού Κέντρου Οικογενειών του Δήμου Ζωγράφου παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας για μαθητές/τριες Β΄ και Γ΄ Λυκείου δύο σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες εννέα σχολικών μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας και το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β΄ Μαιευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα αντισύλληψης και σεξουαλικής αγωγής για μαθητές/τριες επτά σχολικών μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης « Αθηνά Πρόμαχος» α) βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών και βίας σε μαθητές/τριες από τέσσερις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας β) συμβουλευτική μαθητών/τριών & Γονέων και Κηδεμόνων σε δύο σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Εργάνη» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, ψυχικής υγείας, εκφοβισμού για μαθητές /τριες και γονείς από έξι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Πολιάς» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, ψυχικής υγείας, εκφοβισμού σε μαθητές /τριες,εκπαιδευτικούς και γονείς από τέσσερις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Παλλάς Αθηνά» βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών, ψυχικής υγείας, εκφοβισμού σε μαθητές /τριες,εκπαιδευτικούς και γονείς από οκτώ σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με τη σχολική Σύμβουλο ΠΕ15 Οικιακής Οικονομίας κ. Μακρή Δήμητρα Εβδομάδα Διατροφής για τις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Πτυχιούχων Μηχανικών Οχημάτων βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα οδικής ασφάλειας σε μαθητές/τριες δύο σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών παρεμβάσεις στο πλαίσιο προγράμματος για την πρόληψη του καπνίσματος σε μαθητές/τριες ογδόντα σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

 

Δ. Παρεμβάσεις της Yπεύθυνης

 

 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες σχολικών μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας με θέμα «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα»
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες ΣΤ’ και Ε΄ τάξης Δημοτικού με θέμα «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα» σε συνεργασία με την Αγωγή Υγείας της Π. Ε. Α΄ και Β΄ Αθήνας
 • σεμινάρια με θεωρητικό υπόβαθρο και βιωματικά εργαστήρια σε εκπαιδευτικούς για θέματα σεξουαλικής αγωγής, σχολικού εκφοβισμού, ψυχικής ανθεκτικότητας
 • βιωματικά εργαστήρια σε γονείς & κηδεμόνες μαθητών/τριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και σχολικού εκφοβισμού
 • παρεμβάσεις της Yπεύθυνης σε σχολικές κοινότητες ως μέλους της ομάδας υποστήριξης για τις δράσεις πρόληψης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και ως μέλους της Περιφερειακής Ομάδας Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας μετά από αναφορά περιστατικών στο Παρατηρητήριο
 • ολοκληρωμένη παρέμβαση σε Γυμνάσιο της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας για θέματα σεξουαλικής αγωγής – διαφυλικών σχέσεων ως εξής: τρίωρο σεμινάριο στον σύλλογο των εκπαιδευτικών για θεωρητική και βιωματική θωράκιση, τέσσερα δίωρα βιωματικά εργαστήρια με τίτλο «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα» για μαθητές /τριες Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης και δίωρο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο «Σεξουαλική Αγωγή –Διαφυλικές Σχέσεις» για γονείς μαθητών /τριών όλων των τάξεων
 • εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, διημερίδες

 

Ε. Ιστοσελίδα του Γραφείου

 

 • Η ιστοσελίδα του Γραφείου, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Αγωγής Υγείας, στηρίζει δυναμικά και προάγει το έργο του