2012-2013

Απολογισμός έργου του Γραφείου Αγωγής Υγείας της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για τη

σχολική χρονιά 2012-2013

 

Α. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν 95 προγράμματα Αγωγής Υγείας*

 • Ψυχική υγεία – διαπροσωπικές σχέσεις (βία-σχολικός εκφοβισμός-δικαιώματα) : 21
 • Διατροφή – φυσική άσκηση: 19
 • Πρόληψη χρήσης εξαρτήσεων (κάπνισμα- αλκοόλ- ναρκωτικά- διαδίκτυο) : 14
 • Κυκλοφοριακή αγωγή – ατυχήματα – πρώτες βοήθειες : 14
 • Γενικά θέματα υγείας : 11
 • Εθελοντική αιμοδοσία-δωρεά ιστών και οργάνων : 7
 • Στοματική υγεία : 5
 • Διαφυλικές σχέσεις – σεξουαλική αγωγή : 4

* είχαν κατατεθεί και προγράμματα από τις σχολικές μονάδες του Δήμου Ταύρου, αλλά λόγω της ενσωμάτωσης του Δήμου Ταύρου στη ΔΔΕ Δ΄ Αθήνας δεν καταχωρούνται εδώ.

 

Β. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα αγωγής υγείας με σεμινάρια, ημερίδες, επιμορφωτικές συναντήσεις, συναντήσεις εργασίας

 • οκτώ ενημερωτικά σεμινάρια για το μάθημα επιλογής «Αγωγή Υγείας-Α΄ Βοήθειες» της  Α΄ Τάξης ΕΠΑΛ
 • ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς ΕΠΑΛ της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας που διδάσκουν το μάθημα «Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες» και εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράμματα αγωγής υγείας
 • δύο σεμινάρια με θέμα την εκπαίδευση στη μεθοδολογία της πρωτογενούς πρόληψης/Ομαλή μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο
 • δύο σεμινάρια για το θέμα του σχολικού εκφοβισμού (bullying)
 • τέσσερα  σεμινάρια σε θέματα ψυχικής υγείας
 • δύο σεμινάρια ευαισθητοποίησης Διευθυντών/ντριών  Γυμνασίων/ΓΕΛ σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών και διαχείρισης περιστατικών παραβατικότητας
 • δύο σεμινάρια Διευθυντών/ντριών  Γυμνασίων σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών και διαχείρισης περιστατικών παραβατικότητας
 • ένα σεμινάριο με θέμα τη  Διαχείριση της κρίσης στη σχολική κοινότητα
 • ένα σεμινάριο με θέμα τη διατροφή
 • ένα σεμινάριο με θέμα την πρόληψη της χρήσης  εξαρτήσεων
 • ένα σεμινάριο με θέμα τη στοματική υγεία
 • ένα σεμινάριο με θέμα την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα υγείας
 • ένα σεμινάριο με θέμα σεξουαλική αγωγή-διαφυλικές σχέσεις
 • ένα σεμινάριο με θέμα «Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην Πρόληψη. Αναζητώντας εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας»
 • ημερίδα ενημέρωσης διευθυντών/ντριών  ΔΔΕ Α΄ Αθήνας για την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων
 • διήμερο παρουσίασης προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων και ΣΕΠ
 • επιμορφωτική συνάντηση για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν Οικιακή Οικονομία & ΣΚΖ στα Πιλοτικά Γυμνάσια της ΔΔΕ Α’ Αθήνας
 • συνάντηση εργασίας για την αποτίμηση προγράμματος που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2011-12 με θέμα  τον σχολικό εκφοβισμό

Γ. Μακρόχρονες παρεμβάσεις σε  συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς

α) παρέμβαση σε συγκρότημα εσπερινού γυμνασίου και λυκείου σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Πολίτη (Κύκλος Ισότητας των Φύλων)

 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα ομοφοβικού/τρανσφοβικού  bullying για τους οι μαθητές/τριες  όλων των τάξεων των δύο σχολικών μονάδων με βιωματικές μεθόδους
 • ευαισθητοποίηση σε θέματα ομοφοβικού/τρανσφοβικού  bullying  των εκπαιδευτικών των δύο σχολικών μονάδων με βιωματικές μεθόδους

β) παρέμβαση για θέματα σεξουαλικής αγωγής – διαφυλικών σχέσεων σε συνεργασία με Σχολικό Σύμβουλο ΠΕ:

 • ημερίδα για εκπαιδευτικούς ΣΤ τάξης Δημοτικού: Η σεξουαλική αγωγή στο Δημοτικό Σχολείο
 • τετράωρο σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Ε΄ και ΣΤ τάξης Δημοτικού
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης για μαθητές /τριες ΣΤ τάξης δύο σχολικών μονάδων ΠΕ
 • συναντήσεις ανατροφοδότησης-αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς πέντε  σχολικών μονάδων ΠΕ
 • βιωματικό εργαστήρι για γονείς

Δ. Βραχύχρονες παρεμβάσεις σε συνεργασία με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς για μαθητές/τριες

 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για διαφυλικές σχέσεις σε συνεργασία με τον  Ελληνικό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού, την  Εταιρεία Παιδικής-Εφηβικής και Νεανικής Γυναικολογίας και το Κέντρο Οικογενειακού Προγραμματισμού της Β΄ Μαιευτικής  Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου της Αθήνας σε πέντε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για θέματα σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής στα Λύκεια του Δήμου Καισαριανής
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις με θέμα «Εφηβεία: Αλλαγές στο Σώμα» σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής στα γυμνάσια του Δήμου Καισαριανής
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  για την άρση των προκαταλήψεων και του εκφοβισμού και την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης σε συνεργασία με το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής στα γυμνάσια του Δήμου Καισαριανής
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για θέματα πρόληψης σε συνεργασία με το ΚΠ Αθηνά Πολιάς σε έξι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας/σε γονείς και εκπαιδευτικούς
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για θέματα πρόληψης σε συνεργασία με το ΚΠ Παλλάς Αθηνά σε δύο σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις  με θέμα τις εξαρτήσεις σε συνεργασία με το ΚΠ Παλλάς Αθηνά και το ΚΠ Αθηνά Πολιάς σε ΓΕΛ της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας
 •  εκπαιδευτικές παρεμβάσεις για θέματα πρόληψης σε συνεργασία με το ΚΠ Αθηνά Πρόμαχος σε πέντε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α Αθήνας/ συμβουλευτική σε μαθητές/τριες και γονείς στο χώρο του σχολείου
 • βραχύχρονες παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε θέματα πρόληψης χρήσης ουσιών σε συνεργασία με το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης & Έγκαιρης Παρέμβασης του  ΚΕΘΕΑ σε  24 σχολικές μονάδες  της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας/ έντεκα  σύλλογοι εκπαιδευτικών και έξι σύλλογοι γονέων
 •  παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης για θέματα στοματικής υγείας σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο Οδοντιάτρων (ΠΕ14.02) κ. Αξιωτάκη Απόστολο σε έξι σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας

Ε. Παρεμβάσεις της υπεύθυνης

 • ενδοσχολική επιμόρφωση για το θέμα της πρόληψης και της αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού (bullying) με θεωρητικό μέρος και βιωματικό εργαστήρι σε συλλόγους εκπαιδευτικών 6 σχολικών μονάδων της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας
 • εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο των ερευνητικών εργασιών για θέματα εξαρτησιογόνων ουσιών και σεξουαλικής αγωγής σε μαθητές /τριες Α΄ και Β΄ τάξης ΓΕΛ της Δ. Δ. Ε. Α΄ Αθήνας
 • εκπαιδευτικές παρεμβάσεις ευαισθητοποίησης σε μαθητές/τριες ΣΤ τάξης Δημοτικού με θέμα «Χτίζοντας υγιείς σχέσεις ανάμεσα στα φύλα» σε συνεργασία με τα Γραφεία Αγωγής Υγείας της Π. Ε. Α΄ και Β΄ Αθήνας
 • δύο τρίωρα βιωματικά εργαστήρια σε γονείς σε θέματα σεξουαλικής αγωγής και σχολικού εκφοβισμού

ΣΤ. Συμμετοχή σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Α΄ Αθήνας σε συνέδρια-ημερίδες για θέματα  αγωγής υγείας

 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον έλεγχο του καπνίσματος:1ο Γυμν. Ηλιούπολης,1ο Γυμν. Ν. Φιλαδέλφειας
 • Συνέδριο της Υποδιεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο: 5ο Γυμν. Αθήνας,70ο Γυμν. Αθήνας,1ο Γυμν. Καισαριανής
 • Ημέρα κατά της σχολικής Βίας: 1ο Γυμν. Καισαριανής

Ζ. Διεθνείς συνεργασίες

 • Διακρατικό Πρόγραμμα Ελλάδας –Κύπρου «ΕΥ ΖΗΝ»: 1ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Αθήνας «Γεννάδειο»

Η. Ιστοσελίδα του Γραφείου

 • Η ιστοσελίδα του Γραφείου, στο πλαίσιο εγκεκριμένου προγράμματος Αγωγής Υγείας, στηρίζει δυναμικά και προάγει το έργο του