2019

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΣΝΟΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΚΑΙ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΣΤΑΤΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΜΕ ΤΗ «ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ« Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ ΕΝΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΑ […]