Άρθρα για ‘Εκπαίδευση’

Το διαδίκτυο μετέβαλε τον τρόπο που αναζητούμε πληροφορίες και ενημερωνόμαστε, επηρεάζοντας έτσι και τον τρόπο που λαμβάνουμε πλέον εκπαίδευση. Η εύκολη προσβασιμότητα σε ποικίλες πηγές πληροφόρησης έχει αλλάξει τη διαδικασία της μάθησης και έχει συμβάλλει στη σύνδεση με τη «Δια Βίου Μάθηση». Ο νέος τρόπος εκπαίδευσης καθιστά όλους τους χρήστες του διαδικτύου «εν δυνάμει» φοιτητές… (συνέχεια…)