Άρθρα κατηγορίας "e-learning"

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Ο επίσημος δικτυακός τόπος του ΥΠΑΙΘ με τα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books).

e_books_logo

Learning Design

  • Greater focus on “context” dimensions of e-learning (rather than simply “content”), a more “activity” based view of e-learning (rather than “absorption”), and greater recognition of the role of “multi-learner” (rather than just single learner) environments.
  • Desire for re-use and adaptation at a level above simply re-using and adapting content objects.
  • IMS Learning Design Specification.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση