Μετάβαση στα σχόλια

Το ελληνικόν πρόβλημα με την πένα του Εμ. Ροΐδη 5 Μαΐου 2013

Συντάκτης: Νίκος Αγγελιδάκης | κατηγορίες: Γενικά | trackback

«Ως οι Ινδοί εις φυλάς, ούτω και οι Έλληνες διαιρούνται εις τρεις κατηγορίας: α) Εις συμπολιτευομένους, ήτοι έχοντας κοχλιάριον να βυθίζωσιν εις την χύτραν του προϋπολογισμού. β) Εις αντιπολιτευομένους, ήτοι μη έχοντας κοχλιάριον και ζητούντας εν παντί τρόπω να λάβωσιν τοιούτον. γ) Εις εργαζομένους, ήτοι ούτε έχοντας κοχλιάριον ούτε ζητούντας, αλλ’ επιφορισμένους να γεμίζωσι την χύτραν διά του ιδρώτος των.»

κοχλιάριον: κουταλάκι

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων