Μαθηματικά 23/2/2021

                     Κάθετη διαίρεση 

 

Ξεκινάμε τη διαίρεση κανονικά σαν να πρόκειται για διαίρεση με ακέραιους αριθμούς. Μόλις βρούμε το υπόλοιπο προσθέτουμε ένα μηδενικό δίπλα σ’ αυτό και ταυτόχρονα βάζουμε υποδιαστολή στο πηλίκο. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο τη διαίρεση.

Γράφουμε τη θεωρία μας στο τετράδιο μαθηματικών και έπειτα , κάνουμε κάθετα τις παρακάτω διαιρέσεις:

3:4=   12:15=   2:8=   125:12=   860:42=

1.255:120=   2.825:150=  54.580:520=

124.240:2.500=    480.240:1.250=

Θυμηθείτε:Αν η διαίρεση είναι ατελής,σταματάμε στο τρίτο δεκαδικό ψηφίο(στα χιλιοστά).

Αφήστε μια απάντηση