Μαθηματικά 23/2/2021

                     Κάθετη διαίρεση 

 

Ξεκινάμε τη διαίρεση κανονικά σαν να πρόκειται για διαίρεση με ακέραιους αριθμούς. Μόλις βρούμε το υπόλοιπο προσθέτουμε ένα μηδενικό δίπλα σ’ αυτό και ταυτόχρονα

 » Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες 19/2/2021

Επανάληψη Γλώσσας 10ης Ενότητας

Τετράδιο Γραμματικής:Να κλίνετε σε όλους τους χρόνους και σε όλες τις εγκλίσεις (Οριστική,Υποτακτική,Προστακτική,απαρέμφατο,μετοχή) το ρήμα πραγματοποιούμαι.

Καλό Σαββατοκύριακο❣❣❣

Εργασίες 18/2/2021

Εργασίες:

Κάθετος πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών I

Κάθετος πολλαπλασιασμός δεκαδικών αριθμών II

Τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ είναι για Δευτέρα!!!

Γλώσσα:

Αντιγραφή και Προτάσεις σελ.64

Έκθεση-Άσκηση1 σελ.66 Παραγωγής Γραπτού Λόγου

Θυμάμαι:Κάθε βελάκι είναι ξεχωριστή παράγραφος!

Άσκηση 2 σελ.66

 

Εργασίες 18/12/2020

Γλώσσα:

Επαναληπτικές ασκήσεις

ΕΚΘΕΣΗ

Άσκηση 1 Βιβλίο Γλώσσας σελ.20:Να διαλέξετε έναν πίνακα από τους τρεις και να τον περιγράψετε στο τετράδιο Γλώσσας σε μια παράγραφο!

Ιστορία:

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το παρακάτω βίντεο!

Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

 

 

 

Εργασίες 17/12/2020

Γλώσσα:

Θηλυκά ουσιαστικά

Ερωτήσεις σελ.18Βιβλίο Γλώσσας(άσκηση 1)

Να απαντηθούν γραπτά στο τετράδιο Γλώσσας!

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ:Να γράψετε τη θεωρία στο τετράδιό σας,να τη μελετήσετε και έπειτα,να λύσετε το φυλλάδιο!

ΠΡΟΣΘΕΣΗ & ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΕΤΕΡΩΝΥΜΩΝ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ