Ο μικροελεγκτής στην υπηρεσία του σχεδιαστή hardware

PIC – Τι μπορείς να κάνεις με έναν μικροελεγκτή; ερώτημα…

Οι μικροελεγκτές μας δίνουν φανταστικές δυνατότητες στο να δημιουργούμε εφαρμογές Hardware. Ένας μικροελεγκτής PIC είναι ένας επεξεργαστής με ενσωματωμένη μνήμη RAM και και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να ελέγχουν τα σχέδιά σας (ή την κατασκευή έργων γύρω από αυτό), αυτό σας απαλάσσει απο τη χρήση εξωτερικών κυκλωμάτων μνήμης και άλλων περιφερειακών μονάδων διαχείρισης εξωτερικής μνήμης.Αφήστε μια απάντηση