ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ : Λαμπράκη Ζαμπία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ : Φασουλάκη Αθηνά, Σταματάκη Μαρία ( Αγγλικής Φιλολογίας)