Ο έφηβος μοιάζει …

Ο έφηβος μοιάζει με τον αστακό κατά την εποχή που αλλάζει το κέλυφός του: 

είναι εκτεθειμένος σε όλους τους κινδύνους και στην ανάγκη να κατασκευάσει ένα νέο κέλυφος…

Είναι μια μεταμόρφωση, κάτι σαν δεύτερη γέννηση…

 

 Françoise Dolto