• ΘΕΜΑ 4ης ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

     

    H ίδρυση του Οθώνειου Πανεπιστημίου (αργότερα γνωστού ως Πανεπιστήμιο Αθηνών) και του Εθνικού Αστεροσκοπείου, δύο καινοτόμων θεσμών, σηματοδοτεί την προσπάθεια του νεαρού ανεξάρτ […]