Η “Εβδομάδα Πληροφορικής: Ωρα Κώδικα” είναι γεγονός.

Ο οργανισμός Code.org υλοποιεί την «Ώρα Κώδικα» μια Εκπαιδευτική εβδομάδα για την Επιστήμη των Η/Υ & Πληροφορικής η οποία θα διεξαχθεί 9-15 Δεκεμβρίου 2013 .

H δράση αυτή αποσκοπεί στο να παροτρύνει μαθητές αλλά και καθηγητές να αναπτύξουν ικανότητες δημιουργικότητας και καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ακόλουθη ιστοσελίδα http://csedweek.org

καθώς και το ακόλουθο video The Hour of Code 2013.

Πραγματικά αξίζει!!!!!!hoc