0

Συγγραφέας: acharou | Κατηγορία ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ | , στις 19-06-2015

Happy summer for blog

Magic Book 2, Unit 8

0

Συγγραφέας: acharou | Κατηγορία Γ1 (2014-2015), Γ2 (2014-2015), Γ3 (2014-2015), ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ | , στις 14-06-2015

Let’s see what you remember from : MAGIC BOOK 2, UNIT 8

Happy Summer from B3

0

Συγγραφέας: acharou | Κατηγορία B3 (2014-2015) | , στις 11-06-2015

Happy Summer and …get cool with our ice cream cone!

OUR SUMMER DOOR DECORATION
ice cream - Αντίγραφο

Proud of our classroom sea board – A2

0

Συγγραφέας: acharou | Κατηγορία A2 (2014-2015) | , στις 04-06-2015

We decorated our classroom board with fish and a boat and then we exploited the decorations to have some listening practice in English!

Playing Interactive Games in the IWB Classroom

0

Συγγραφέας: acharou | Κατηγορία B3 (2014-2015) | , στις 02-06-2015