Παγκόσμιος Πληροφοριακός Ιστός – World Wide Web

Ο Παγκόσμιος Πληροφοριακός  Ιστός δημιουργήθηκε από τον Τιμ Μπερνερς – Λι (Tim Berners –
Lee) το 1990, καθώς υπήρχε η ανάγκη στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN),
στο οποίο εργαζόταν, ενός εύχρηστου και συγχρόνως ταχέως τρόπου διαμοιρασμού
των αποτελεσμάτων από τα πειράματα που εκτελούσαν όλες οι ερευνητικές ομάδες.
Από τότε μέχρι σήμερα η εξέλιξη του,

 » Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία WEB 2.0

      Ο όρος Web 2.0 (Ιστός 2.0), χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του Παγκόσμιου Ιστού η οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών του Διαδικτύου να μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται online. Αυτή η νέα γενιά είναι μια δυναμική διαδικτυακή πλατφόρμα στην

 » Διαβάστε περισσότερα