Η αποκατάσταση της φύσης κρίσιμο εργαλείο για το μέλλον του πλανήτη μας

act for earth

Όπως έχουν αναδείξει πλείστες επιστημονικές μελέτες, οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν οδηγήσει σε πρωτοφανή υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων και απώλεια της βιοποικιλότητας με δυσμενείς επιπτώσεις για το κλίμα, τη ζωή μας και την οικονομία. Για να ανατραπεί η καταστροφική για τον πλανήτη μας πορεία δεν επαρκούν μόνο μέτρα για την προστασία της φύσης. Απαιτούνται άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων φυσικών οικοσυστημάτων σε […]

Η Γεωλογική Αποθήκευση CO2 «κλειδί» για την κλιματική ουδετερότητα «Κλειδί» για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας αποτελεί η γεωλογική αποθήκευση CO2 τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

geologiqia 1 600 x 343

Το 2021 οι εγκατεστημένες μονάδες Δέσμευσης και Αποθήκευσης CO2 (Carbon Capture and Storage – CCS) δεσμεύουν μόλις 40 εκατομμύρια τόνους ετησίως, ενώ για την επίτευξη του στόχου για περιορισμό της αύξησης θερμοκρασίας σε κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2050 δέσμευση πρέπει να φτάσει στους 5.600. Όπως έγινε σαφές από ειδικούς και επιστήμονες σε […]

Έρευνα: Πώς επηρεάζει η ατμοσφαιρική ρύπανση την υγεία

6f8d33df458a48e99a860c7816361ded

Η υπέρβαση των ορίων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα επίπεδα του όζοντος στην ατμόσφαιρα σχετίζεται με σημαντική αύξηση στις νοσηλείες για έμφραγμα, καρδιακή ανεπάρκεια και εγκεφαλικό, σύμφωνα με μια νέα μεγάλη κινεζική επιστημονική μελέτη. Αλλά ακόμη και οι συγκεντρώσεις όζοντος κάτω από το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο του ΠΟΥ συνδέονται με μια επιδείνωση της […]

BS EN378:2016 – Περίληψη Αλλαγών

1938883

Αυτή η κατευθυντήρια σημείωση επεξηγεί το ρόλο του  BS EN378 «Συστήματα ψύξης και αντλίες θερμότητας ‐ Ασφάλεια και περιβαλλοντικές απαιτήσεις» πρότυπο ασφάλειας και επισημαίνει  τις πιο σημαντικές αλλαγές Το BS EN378 είναι ένα πρότυπο ασφάλειας και περιβάλλοντος, που δημοσιεύεται από την CEN, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Πρότυπα. Παρέχει καθοδήγηση για εταιρείες που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν, λειτουργούν, συντηρούν και χρησιμοποιούν συμπίεση ατμού συστήματα για ψύξη, κλιματισμό, αντλίες θερμότητας, ψύκτες και άλλα παρόμοια συστήματα. Δημοσιεύεται σε τέσσερα μέρει, τα οποία καλύπτουν ορισμούς, σχεδιασμό (συμπεριλαμβανομένης κατασκευής), εγκατάσταση (συμπεριλαμβανομένης της θέσης σε λειτουργία) και λειτουργία (συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων συντήρησης). Για τον τομέα ψύξης, κλιματισμού και αντλίας θερμότητας το BS EN378 παρέχει μέσο  απόδειξης συμμόρφωσης με ορισμένες ευρωπαϊκές οδηγίες. Το μέρος 2 (σχεδιασμός, κατασκευή, δοκιμή, σήμανση και τεκμηρίωση) είναι εναρμονισμένη με την Οδηγία 2014/68/ΕΕ (Η Οδηγία Πίεσης Εξοπλισμού αναφέρεται επίσης ως PED) και με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΕ (Η Οδηγία Μηχανών αναφέρεται ως MD). Ωστόσο, το BS EN378 δεν αποτελεί νομική απαίτηση από μόνη της. Είναι δυνατή για να εγκαταστήσετε ένα σύστημα σε συμμόρφωση IOR Καθοδηγητική σημείωση με όλους τους σχετικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων των PED και MD. Δεν παρέχει κανένα τεκμήριο συμμόρφωσης με την οδηγία 99/92/ΕΚ (Η ATEX Οδηγία στο χώρο εργασίας) ή οδηγία 2006/95/ΕΚ (Η Οδηγία Χαμηλής Τάσης). Οποιοδήποτε σύστημα χρησιμοποιεί με «επικίνδυνη […]

;
Copyright © Ψυγείο και Κλιματιστικό          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση