Οι οικονομικές απώλειες από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και το κλίμα στην Ευρώπη έφτασαν περίπου το μισό τρισεκατομμύριο ευρώ τα τελευταία 40 χρόνια

Bildschirmfoto 2022 05 15 um 09.10.19

Ακραία καιρικά φαινόμενα όπως καταιγίδες, καύσωνες και πλημμύρες προκάλεσαν οικονομικές απώλειες περίπου μισού τρισεκατομμυρίου ευρώ τα τελευταία 40 χρόνια και οδήγησαν σε 85.000 έως 145.000 ανθρώπινους θανάτους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Λιγότερο από το ένα τρίτο αυτών των απωλειών ήταν ασφαλισμένα, σύμφωνα με ανάλυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) για τις οικονομικές απώλειες και τους θανάτους από καιρικά και κλιματικά φαινόμενα, που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Περίπου το 3% όλων αυτών των γεγονότων ευθύνονται για το 60% των απωλειών σύμφωνα με την  ενημέρωση του ΕΟΧ « Οικονομικές απώλειες και θάνατοι από φαινόμενα που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα στην Ευρώπη » μαζί με έναν ενημερωμένο δείκτη ΕΟΧ αξιολογεί δεδομένα σχετικά με τις οικονομικές απώλειες λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών και συμβάντων που σχετίζονται με το κλίμα. Ενώ είναι γενικά αποδεκτό ότι οι παγκόσμιες οικονομικές απώλειες αυξήθηκαν τον τελευταίο μισό αιώνα, (μελέτες του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού), τα διαθέσιμα στοιχεία δεν δείχνουν μια σαφή τάση απωλειών για την Ευρώπη τις τελευταίες 4 δεκαετίες. Η αξιολόγηση καλύπτει την περίοδο 1980-2020 και 32 χώρες μέλη του ΕΟΧ (συμπεριλαμβανομένων και των 27 κρατών μελών της ΕΕ, συν τη Νορβηγία, την Ελβετία, την Τουρκία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν).

Η προσαρμογή είναι ζωτικής σημασίας για τη μείωση του κινδύνου καταστροφής, αυξάνοντας την ανθεκτικότητα

Ο στόχος της ενημέρωσης και του δείκτη του ΕΟΧ είναι να παράσχει περισσότερες πληροφορίες βασισμένες σε δεδομένα σχετικά με τον αντίκτυπο των ακραίων καιρικών φαινομένων και των κινδύνων που σχετίζονται με το κλίμα, όπως οι καύσωνες, οι έντονες βροχοπτώσεις και οι ξηρασίες και ο αυξημένος κίνδυνος που ενέχουν για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές και την ανθρώπινη υγεία. Τα γεγονότα αυτά, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν λόγω της κλιματικής αλλαγής, προκαλούν ήδη σημαντικές οικονομικές απώλειες. Η παρακολούθηση των επιπτώσεων τέτοιων γεγονότων είναι σημαντική για την ενημέρωση των υπευθύνων χάραξης πολιτικής, ώστε να μπορούν να βελτιώσουν την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τα μέτρα μείωσης του κινδύνου καταστροφών για την ελαχιστοποίηση των ζημιών και των απωλειών ανθρώπινων ζωών. Η στρατηγική προσαρμογής της ΕΕ στοχεύει στην οικοδόμηση ανθεκτικότητας και στη διασφάλιση ότι η Ευρώπη είναι καλύτερα προετοιμασμένη να διαχειριστεί τους κινδύνους και να προσαρμοστεί στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Η κάλυψη του χάσματος προστασίας του κλίματος με την αύξηση της ασφαλιστικής κάλυψης μπορεί να είναι ένα από τα βασικά εργαλεία διαχείρισης οικονομικών κινδύνων για την αύξηση της ικανότητας των κοινωνιών να ανακάμπτουν από καταστροφές, να μειώσουν την ευπάθεια και να προωθήσουν την ανθεκτικότητα. Τα κράτη μέλη της ΕΕ ανταποκρίνονται επίσης εφαρμόζοντας εθνικές πολιτικές προσαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών, περιφερειακών και τομεακών αξιολογήσεων του κλιματικού κινδύνου.

Σημαντικά ευρήματα

Η Ευρώπη αντιμετωπίζει οικονομικές απώλειες και θανάτους από ακραίες καιρικές και κλιματικές συνθήκες κάθε χρόνο και σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης. Ο οικονομικός αντίκτυπος αυτών των γεγονότων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των χωρών, σύμφωνα με την αξιολόγηση του ΕΟΧ. Για τις χώρες μέλη του ΕΟΧ, οι συνολικές οικονομικές απώλειες από φαινόμενα που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα ανήλθαν μεταξύ 450 και 520 δισεκατομμυρίων ευρώ (το 2020 ευρώ), για την περίοδο 1980-2020.

  • Σε απόλυτες τιμές, οι υψηλότερες  οικονομικές απώλειες  την περίοδο 1980-2020 καταγράφηκαν στη Γερμανία, ακολουθούμενη από τη Γαλλία και μετά την Ιταλία.
  • Οι υψηλότερες  κατά κεφαλήν απώλειες  καταγράφηκαν στην Ελβετία, τη Σλοβενία ​​και τη Γαλλία και οι  μεγαλύτερες απώλειες ανά περιοχή  στην Ελβετία, τη Γερμανία και την Ιταλία (με βάση τα στοιχεία CATDAT).
  • Περίπου το 23 % των  συνολικών ζημιών ήταν ασφαλισμένο , αν και αυτό διέφερε επίσης σημαντικά μεταξύ των χωρών, από 1 % στη Ρουμανία και τη Λιθουανία έως 56 % στη Δανία και 55 % στην Ολλανδία (με βάση τα στοιχεία CATDAT).

Η αξιολόγηση διαπίστωσε επίσης ότι το συντριπτικό ποσό των θανάτων – πάνω από το 85% στην περίοδο των 40 ετών – οφειλόταν σε καύσωνες . Ο καύσωνας του 2003 προκάλεσε τους περισσότερους θανάτους, αντιπροσωπεύοντας μεταξύ 50 και 75% όλων των θανάτων από καιρικά και κλιματικά φαινόμενα τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, σύμφωνα με τα στοιχεία. Παρόμοιοι καύσωνες μετά το 2003 προκάλεσαν σημαντικά μικρότερο αριθμό θανάτων, καθώς λήφθηκαν μέτρα προσαρμογής σε διαφορετικές χώρες και από διαφορετικούς παράγοντες.

Ιστορικό

Παρά τις υπάρχουσες συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και άλλων διεθνών οργανισμών, δεν υπάρχει επί του παρόντος κανένας μηχανισμός στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ για τη συλλογή, αξιολόγηση ή αναφορά οικονομικών απωλειών από ακραία φαινόμενα που σχετίζονται με τον καιρό και το κλίμα με ομοιογενή τρόπο και με επαρκείς λεπτομέρειες για την υποστήριξη πολιτικές προσαρμογής. Ωστόσο, ορισμένες ιδιωτικές εταιρείες συλλέγουν αυτά τα δεδομένα και ο ΕΟΠ έχει πρόσβαση σε 2 από αυτές τις ιδιωτικές πηγές με δεδομένα για την περίοδο 1980-2020: NatCatSERVICE από τη Munich Re και CATDAT από τη Risklayer.

;


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Copyright © Ψυγείο και Κλιματιστικό          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση