Κανονισμός αερίου F: Εργασίες σε εξέλιξη

AdobeStock 130069890 696x522

Η αναθεώρηση του κανονισμού για το αέριο F είναι σίγουρα το πιο καυτό θέμα για τον τομέα στο σημερινό 2021 επειδή αυτή η διαδικασία μπορεί να προτείνει πιο φιλόδοξους και αυστηρότερους στόχους για τον τομέα, σε σύγκριση με το τι παρέχεται από την τρέχουσα έκδοση του κανονισμού (517/2014) Στόχος του στο 79% μείωση των εκπομπών HFC (μετρούμενη σε ισοδύναμες τόνους CO2) έως το 2030 έναντι του μέσου όρου των εκπομπών κατά την περίοδο 2009-2012. Μια πιθανότητα – δηλαδή, πιο φιλόδοξοι εισερχόμενοι στόχοι – απολύτως όχι απομακρυσμένοι, λόγω των νομοθετικών αλλαγών και των μη- που ακολούθησαν το ένα το άλλο από το 2014 – έτος γεννήσεως του τρέχοντος κανονισμού – μέχρι σήμερα. Ας συνοψίσουμε σύντομα: Το 2014 γεννήθηκε ο ισχύος κανονισμός F-αέριο. Το 2016 υιοθετείται η τροποποίηση του Kigali στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που προβλέπει τη μείωση της παραγωγής και κατανάλωσης HFC τουλάχιστον κατά 80% τα επόμενα 30 χρόνια. Τέθηκε σε ισχύ το 2019. Το 2019, η Επιτροπή της Ursula Von der Leyen παρουσιάζει την ευρωπαϊκή στρατηγική για την ευρωπαϊκή πράσινη συμφωνία που διορθώνει στην Ευρώπη την επίτευξη της ουδετερότητας του άνθρακα (καθαρές εκπομπές ίσες με το μηδέν) έως το 2050. Σε αυτά τα γεγονότα του πολιτικού χαρακτήρα, μπορούμε να προσθέσουμε ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρήσαμε μια αξιοσημείωτη εξέλιξη των διαθέσιμων τεχνολογιών με χαμηλή GWP ή φυσικά ψυκτικά, τα οποία έχουν οδηγήσει στη διαθεσιμότητα και την εκτίμηση των τεχνολογικών λύσεων που δεν ενοποιούνται πλήρως από το 2014, Σε αυτό το πλαίσιο, δύσκολα μπορούμε να σκεφτούμε ότι ο κανονισμός F- αερίου μπορεί να παραμείνει αμετάβλητος, επίσης επειδή στην περίπτωση αυτή θα συμμορφωθεί με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την πράσινη συμφωνία από την Επιτροπή Von Der Leyen. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσωπούμενη από το ARNO KASCHL, παρενέβη στη δεύτερη έκδοση της VTS – εικονική εμπορική παράσταση για τα φυσικά ψυκτικά μέσα, που διοργανώθηκε από τον Shecco στα τέλη Μαρτίου, επιβεβαιώνει ότι η αναθεώρηση είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε πιο φιλόδοξους στόχους από τους σημερινούς. Παρόλο που πρόκειται να δοθεί σε συγκεκριμένες ενδείξεις σχετικά με την πτυχή του μελλοντικού κανονισμού, ο KASCHL δηλώνει: «Ο κανονισμός F-Gas είναι ήδη πολύ φιλόδοξος: στοχεύει στη μείωση κατά 2/3 του HFC στην αγορά εντός 2030. Θα μπορούσαμε να είμαστε φιλόδοξοι επειδή το κόστος αυτής της δραστικής μείωσης είναι προσιτή. Ωστόσο, επί του παρόντος μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα μιας μεγάλης εξέλιξης των τεχνολογιών. Πολλές αλλαγές συνέβησαν και αυτό μας επιτρέπει να ανακαλύψουμε και να είμαστε πιο φιλόδοξοι ». Προς τους στόχους; Πολύ νωρίς, για να πω ποια εικόνα θα έχει ο νέος κανονισμός F-GAS. Ενώ γράφουμε αυτό το κείμενο, η Επιτροπή αναλύει τις απαντήσεις που προέρχονται από τη δημόσια διαβούλευση, παρέμεινε ανοικτή για κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο μέχρι τον Δεκέμβριο. Δεν είναι δυνατόν να περιγραφεί το πρόσωπο του νέου κανονισμού, Τέλος πάντων είναι δυνατόν να εξηγήσουμε τους γενικούς στόχους που θα οδηγήσουν αυτήν την αναθεώρηση. Περιλαμβάνονται από την Barbara Gschrei, Γενικός Διευθυντής της Öko-Regerche, το γραφείο που έχει αναθέσει η Επιτροπή τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων σχετικά με την τάση της εφαρμογής του κανονισμού για το αέριο. Οι στόχοι που επιδιώκουν με αυτή την επανεξέταση είναι οι εξής: Αυξανόμενη φιλοδοξία σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πράσινο. Σύμφωνα με τους στόχους του πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ και της τροπολογίας Kigali · Η αύξηση της δομής και η επιβεβαίωση της ρύθμισης συνεκτικά μεταξύ των κρατών μελών, εξαλείφοντας τη δυνατότητα λανθασμένων ερμηνειών και ευνοώντας τη διευκρίνιση των ερωτήσεων. Αναλύοντας όλα τα δυνατά πεδία για τη βελτίωση της εφαρμογής του κανονισμού Η οικοδόμηση αυτών των στόχων, οι πολιτικές προτάσεις θα υποβληθούν με συνέπεια με τις άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές και αναμένεται να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Μόλις οριστούν οι πολιτικές προτάσεις, θα αξιολογηθούν από την άποψη των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων. Εκτιμούν ότι η νέα έκδοση του κανονισμού F-GAS θα γεννηθεί το 2022.

;


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Copyright © Ψυγείο και Κλιματιστικό          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση