Κλιματική αλλαγή

img_1

Κλιματική αλλαγή δεν εννοούμε απλώς ότι παρατηρείται μια μεταβολή στα καιρικά φαινόμενα της τελευταίας πενταετίας ή και λιγότερο. Η διαφορά του «καιρού» με το «κλίμα» είναι η διάρκεια, δηλαδή ο παράγοντας «χρόνος». Με απλά λόγια, κλίμα είναι ο μέσος καιρός μια περιοχής για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συχνά ορισμένο στα 30 έτη.

Η θερμοκρασία της Γης εξαρτάται από το ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ της εισερχόμενης και εξερχόμενης ηλιακής ενέργειας στο πλανητικό μας σύστημα. Η ενέργεια αυτή δεν είναι άλλη από την ηλιακή ακτινοβολία και θα λέγαμε, για χάρη απλούστευσης, ότι απορροφάται, ανακλάται και εκπέμπεται.

Γενικά οι κλιματικές αλλαγές που χρονολογούνται πριν από τη Βιομηχανική Επανάσταση, δηλαδή περίπου πριν από το 1700, έχουν αποκλειστικά φυσικά αίτια. Αυτά είναι:

  • Οι μεταβολές στην ηλιακή ενέργεια που φθάνει στη Γη,
  • Οι αλλαγές στην ανακλαστικότητα της επιφάνειας της Γης,
  • Οι ηφαιστειακές εκρήξεις. Αυτές συμβάλλουν με δύο τρόπους: αρχικά δημιουργώντας σωματίδια που αντανακλούν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, μην απορροφώντας την ενέργεια της, και ψύχοντας έτσι τον πλανήτη. Και έπειτα, με την απελευθέρωση μεγάλων ποσοτήτων αερίων του θερμοκηπίου, συμβάλλοντας έτσι στην υπερθέρμανση του πλανήτη.
  • Οι φυσικές μεταβολές των συγκεντρώσεων των αερίων του θερμοκηπίου. Τα αέρια αυτά επηρεάζουν το ποσό της θερμότητας που διατηρείται από την ατμόσφαιρα της Γης. Η αύξηση της θερμοκρασίας ακολουθεί την ανοδική πορεία της συγκέντρωσης του CO2 η οποία έχει εκτοξευθεί από το 1950 έως σήμερα (διάστημα 69 ετών). Είναι ξεκάθαρο ότι για 400.000 χρόνια τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα δεν είχαν ποτέ ξεπεράσει τα 300 ppm (μέρη στο εκατομμύριο). Αυτό σημαίνει ότι σε 1.000.000 μέρη ατμοσφαιρικού αέρα –δεν έχει σημασία αν θα είναι γραμμάρια ή χιλιόγραμμα ή λίτρα–η μέση περιεκτικότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε CO2 δεν ξεπέρασε ποτέ τα 300 μέρη. Όλες οι παραπάνω πληροφορίες μπορεί να είναι απλές, αλλά αποτελούν τη βάση του σύνθετου θέματος που αποκαλείται «κλιματική αλλαγή»: ένας όρος που ενώ χρησιμοποιείται κατά κόρον και μας αφορά όλους, πολλοί ακόμη και επαγγελματίες του χώρου της ενέργειας αγνοούν τις βασικές πληροφορίες γύρω απ’ αυτόν.
;


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Copyright © Ψυγείο και Κλιματιστικό          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση