Γίνετε μικροί ερευνητές-Γράφημα: ένα εργαλείο του ερευνητή

Μικροί ερευνητές,

Πατήστε πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το φύλλο εργασίας και λύστε το πρόβλημα! Καλή επιτυχία!

S5_ws_Mprousalis_Athanasios

 

Παρακάτω ακολουθεί και η λύση, την οποία είναι καλό να συμβουλευτείτε αφού προσπαθήσετε:

S5_diagram_Mprousalis_Athanasios