Φύλλο εργασίας για το κεφάλαιο 47 των μαθηματικών της Στ΄τάξης που υλοποιήθηκε στα πλαίσια των εργασιών της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ.3Λήψη αρχείου

Αφήστε μια απάντηση