Σερφινγκ με πανί


windsurfing 2212364 480

Είναι πολύ διαδεδομένο, σχεδόν σε όλες τις ηπείρους. Πρόκειται για ένα θαλάσσιο σπορ στο οποίο το άτομο πετά πάνω στα κύματα με τη δύναμη του αέρα που σπρώχνει το πανί. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι παραλίες που συνήθως έχουν αέρα.