Σύγκριση εφαρμογών δημιουργίας παρουσιάσεων

Παρακάτω θα δείτε τη σύγκριση 4 εφαρμογών δημιουργίας παρουσιάσεων, 1 τοπικής (MS PowerPoint) και 3 ιστού (Google Slides, MS Office Online: PowerPoint, Γραφίς Presentation του ΠΣΔ), σε 5 βασικές τους λειτουργίες (εισαγωγή κινήσεων/μεταβάσεων, εισαγωγή γραφήματος, εισαγωγή σχολίων, εισαγωγή εικόνας, εισαγωγή πίνακα).    i. Εισαγωγή κινήσεων μεταβάσεων :   Σε όλες τις εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής…Συνέχεια ανάγνωσης Σύγκριση εφαρμογών δημιουργίας παρουσιάσεων