Σύγκριση εφαρμογών δημιουργίας παρουσιάσεων

Παρακάτω θα δείτε τη σύγκριση 4 εφαρμογών δημιουργίας παρουσιάσεων, 1 τοπικής (MS PowerPoint) και 3 ιστού (Google Slides, MS Office Online: PowerPoint, Γραφίς Presentation του ΠΣΔ), σε 5 βασικές τους λειτουργίες (εισαγωγή κινήσεων/μεταβάσεων, εισαγωγή γραφήματος, εισαγωγή σχολίων, εισαγωγή εικόνας, εισαγωγή πίνακα).

   i. Εισαγωγή κινήσεων μεταβάσεων : 

 Σε όλες τις εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής μεταβάσεων/κινήσεων οι οποίες ενεργοποιούνται κατά την παρουσίαση τόσο μεταξύ των διαφανειών όσο και μεταξύ πλαισίων κειμένων.

 MS PowerPoint: Στην περίπτωση της διαφάνειας μπορεί η κίνηση να συνοδεύεται και από ήχο μέσω της επιλογής Μεταβάσεις > Ήχος (πάνω δεξιά).

 

Το κόκκινο τετραγωνάκι με τον αριθμό «1» δείχνει τόσο την ύπαρξη της κίνησης όσο και τον αριθμό προτεραιότητας της (πρώτη σε περίπτωση που υπήρχαν και άλλες).

 

 Google Slides: Στην περίπτωση της διαφάνειας, πατώντας «Μετάβαση» εμφανίζονται οι επιλογές κινήσεων.

Διαφορετικά, αφού επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου που επιθυμείτε, οι επιλογές κίνησης εμφανίζονται μέσω της επιλογής Εισαγωγή > Κίνηση. Το ίδιο θα συμβεί με δεξί κλικ στο επιλεγμένο πλαίσιο κειμένου > Κίνηση.

 

MS Office Online PowerPoint : Η διαδικασία είναι η ίδια με την αντίστοιχη της εφαρμογής

 

Γραφίς Presentation του ΠΣΔ : Οι επιλογές κίνησης εμφανίζονται μέσω της επιλογής Home> Slide Settings (κυκλωμένα κουτάκια πάνω δεξιά) > Effect. 

ii. Εισαγωγή γραφήματος :

MS PowerPoint: Ήδη από την επιλογή «δημιουργία νέας διαφάνειας» το πλαίσιο κάθε προεπιλεγμένης νέας διαφάνειας της παρουσίασης έχει εικονίδια που παραπέμπουν σε εισαγωγή διαφορετικών ειδών πληροφορίας, όπως εδώ τα γραφήματα.

Εάν πατηθεί το εικονίδιο εμφανίζεται το παράθυρο μορφοποίησης γραφημάτων:

 

Διαφορετικά η εισαγωγή γραφήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επιλογής Εισαγωγή > Γράφημα (εμφανές περίπου στη μέση της γραμμής εισαγωγής).

 

Google Slides:  Η εισαγωγή γραφήματος πραγματοποιείται μέσω της επιλογής Εισαγωγή > Γράφημα. 

MS Office Online PowerPoint: Η εισαγωγή γραφήματος δεν είναι δυνατή.

Γραφίς Presentation του ΠΣΔ: Η διαδικασία είναι ίδια με την αντίστοιχη του MS PowerPoint.

iii. Εισαγωγή σχολίων :

Σε όλες τις εφαρμογές είναι δυνατή η εισαγωγή σχολίων  σε οποιοδήποτε πλαίσιο κειμένου και από διαφορετικούς ενδεχομένως χρήστες, τα οποία βοηθούν στην αναθεώρηση της παρουσίασης χωρίς να είναι εμφανή σε αυτή. Κάποιος μπορεί επίσης να απαντήσει από κάτω από κάποιο σχόλιο.

 

MS Office PowerPoint :  Η εισαγωγή σχολίων πραγματοποιείται μέσω της επιλογής Αναθεώρηση > Νέο Σχόλιο > Δημιουργία (πάνω δεξιά).

Google Slides : Η εισαγωγή σχολίων πραγματοποιείται μέσω της επιλογής Εισαγωγή > Σχόλιο ή με δεξί κλικ στο επιλεγμένο πλαίσιο κειμένου > Σχόλιο.

MS Office Online PowerPoint: Η εισαγωγή σχολίων πραγματοποιείται μέσω της επιλογής Αναθεώρηση > Νέο Σχόλιο. 

 

Γραφίς Presentation του ΠΣΔ: Η εισαγωγή σχολίων πραγματοποιείται μέσω της επιλογής Comments > Add Comment to Document. 

iv. Εισαγωγή εικόνας :

Σε όλες τις εφαρμογές είναι δυνατή η εισαγωγή εικόνας, καθώς είναι μία εξαιρετικά χρήσιμη λειτουργία για την δημιουργία παρουσιάσεων και ως εκ τούτου είναι αρκετά απλή. 

 

MS PowerPoint: Η εισαωγή εικόνων μπορεί να πραγματοποιηθεί με πατώντας το εικονίδιο στη νέα διαφάνεια (ενδείκνυται για εικόνες αποθηκευμένες στον υπολογιστή).

 Επίσης, γίνεται μέσω Εισαγωγή > Εικόνα > (πλήθος επιλογών ανάλογα με το αν η εικόνα είναι αποθηκευμένη στον υπολογιστή ή αν βρίσκεται σε κάποιο cloud ή στο ίντερνετ).

Google Slides : Η εισαγωγή εικόνων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επιλογής Εισαγωγή > Εικόνα. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να εισάγετε εικόνες πατώντας το εικονίδιο στο μενού.

MS Office Online PowerPoint: Η διαδικασία είναι ίδια με την αντίστοιχη της εφαρμογής (πάλι με 2 εναλλακτικές).

Γραφίς Presentation του ΠΣΔ: Παρόμοια των προηγούμενων είναι η διαδικασία εισαγωγής εικόνων. Υπάρχουν 2 τρόποι. Ο πρώτος είναι μέσω της επιλογής Insert > Image.

Ο δεύτερος τρόπος είναι μέσω των εικονιδίων που εμφανίζονται από τη δημιουργία νέας διαφάνειας.

 

v. Εισαγωγή πίνακα :

Σε όλες τις εφαρμογές υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής πίνακα και γίνεται όπως ακριβώς και τα γραφήματα ή οι εικόνες (εικονίδιο νέας διαφάνειας ή εισαγωγή > πίνακας) με τη διαφορά ότι απαιτείται επιπλέον μορφοποίηση του πίνακα, πχ. Επιλογή αριθμού στηλών και γραμμών. 

MS  PowerPoint :

Διαφορετικά , μέσω της επιλογής Εισαγωγή > Πίνακας και σέρνωντας το ποντίκι επιλέγετε το μέγεθος του πίνακα.

Υπάρχουν, εκτός αυτών, και πλήθος μορφές που μπορεί να επιλέξει κανείς για τον πίνακα του που εμφανίζονται στην επιλογή πίνακες.

 

Google Slides : Η εισαγωγή πίνακα γίνεται μέσω της επιλογής Εισαγωγή > Πίνακας και σέρνοντας το ποντίκι επιλέγετε το μέγεθος του. Πατώντας δεξί κλικ στον πίνακα που δημιουργήσατε, μπορείτε να τον μορφοποιήσετε στο «Επιλογές μορφής».

 

MS Office Online PowerPoint : Η διαδικασία είναι ίδια με την αντίστοιχη της εφαρμογής.

 

 

Γραφίς Presentation του ΠΣΔ :  Η εισαγωγή πίνακα πραγματοποιείται μέσω Insert > Table και σέρνοντας το ποντίκι επιλέγετε το μέγεθός του.

 

Αφού έχετε επιλέξει τον πίνακα που δημιουργήσατε, στα δεξιά της οθόνης σας, πατώντας το Table Settings (κυκλωμένο εικονίδιο) μπορείτε να τον μορφοποιήσετε.

Συμπέρασμα:

Το MS PowerPoint είναι ένα εύχρηστο εργαλείο κατάλληλο τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους χρήστες λόγω του εύρους επιλογών και του μεγάλου πλήθους υπηρεσιών που προσφέρει, και ως εκ τούτου αποτελεί ένα από τα καλύτερα (αν όχι το καλύτερο) εργαλείο μορφοποίησης παρουσιάσεων.

To Google Slides, ενώ φαινομενικά φαίνεται πιο απλό από τις άλλες εφαρμογές, στην πραγματικότητα προσφέρει σχεδόν ισάξιες υπηρεσίες και δυνατότητες και εμφανίζει πολλά πλεονεκτήματα για χρήστες που χρησιμοποιούν επί το πλείστον το Google Drive. Ενδεχομένως, η απλή του σχεδίαση καθώς και το γεγονός ότι είναι online να την καθιστούν ως την καταλληλότερη επιλογή για αρχάριους.

Η online εκδοχή του MS PowerPoint εμφανίζει κάποιους περιρισμούς σε σχέση με την εγκατεστημένη εφαρμογή όμως προσφέρει, ενδεχομένως, περισσότερη ευελιξία από αυτή λόγω της δυνατότητας διαρκούς αποθήκευσης, διαμοιρασμού και μορφοποίησης της παρουσίασης σε πολλές συσκευές χωρίς την απαίτηση κάποιας εφαρμογής.

Η Γραφίς Presentation του ΠΣΔ σε σχέση με τις υπόλοιπες εφαρμογές παρουσιάζει αρκετά μειονεκτήματα και λόγω της μειωμένης προσβασιμότητας της είναι σε γενικές γραμμές πιο δύσχρηστη.

 

Αφήστε μια απάντηση