26 Μαρτίου 2021

Για να μάθετε λίγα πράγματα για την κβαντική φυσική: https://www.youtube.com/watch?v=y77Hkb3VMgU