Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.
Δεν έχει οριστεί χαρακτηριστική εικόνα για το άρθρο.

Nychos, a unique art style developer

Dissection Of Mona Lisa

 

Dissection of Marilyn

 

 

Blending themes of morbid corporeality with the colorful, hyper-loony aesthetic descended from comics and cartoons, Nychos has developed a unique style that performs with powerhouse effect whether on the street or in the gallery.

insta: @nychos